Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCNet)

Opis projekta
Cilj je projekta 'Jezično izražavanje emocija: Računalni resusi, metode identifikacije i ontološko modeliranje komunikacije psiholoških stanja (EmoCNet)' opisati izražavanje emocija i afektivnih stanja u hrvatskome jeziku s ciljem stvaranja modela za strojno učenje i identifikaciju afektivnih stanja iz tekstova. Značaj je ovog projekta u interdisciplinarnom premrežavanju spoznaja iz kognitivnih znanosti o izražavanju emocija, estetici i teoriji književnosti s metodama korpusne i računalne lingvistike te izrada softverskih alata za identificiranje leksičkih, metonimijskih i metaforičkih jezičnih obrazaca izražavanja emocija u hrvatskome. Uporabom niza metoda digitalne humanistike za automatizirano dohvaćanje podataka iz digitalnih arhiva, medijskih tekstova, digitalnih korpusa, njihovo modeliranje, pohranu, integriranje, analizu i vizualizaciju semantičko-sintaktičkih struktura stvorit će se računalno pretraživi korpusi, baza znanja i alati za klasifikaciju afektivnih kategorija te otkrivanje strukture jezičnog izražavanja emocija u različitim žanrovima i izvorima koji uključuju: mrežne portale, saborske rasprave, tekstove pop-pjesama. Rezultati projekta bit će predstavljeni na mrežnim stranicama http://emocnet.uniri.hr/, seminarima i znanstvenim radovima, a omogućit će razvoj metodologije, resursa i alata za analizu, računalno potpopmognuto prepoznavanje i produkciju emocionalnog značenja u tekstovima hrvatskog jezika te empirijske uvide o kulturnoj i krozkulturnoj kategorizaciji emocija te intrakulturnim obrascima izražavanja afektivnih fenomena.

Akronim
EmoCNet

Šifra projekta
uniri-human-18-243

Poziv
UNIRI Sredstva potpore znanstvenim istraživanjima

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Rijeci - Sveučilište u Rijeci

Ukupan iznos financiranja projekta
17.357,98 HRK

Trajanje projekta
2019-03-07 - 2021-03-07

Ustanova - uloga
Filozofski fakultet, Rijeka - Nositelj (17.357,98 HRK)
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku - Podizvođač aktivnosti

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Benedikt Perak (MBZ: 324151, CROSBI: 26656) - Filozofski fakultet, Rijeka - Voditelj projekta [2019-03-07 - 2021-03-07]
Tajana Ban Kirigin (MBZ: 229313, CROSBI: 17055) - Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku - Suradnik [2019-03-07 - 2021-03-07]
Diana Grgurić (MBZ: 312335, CROSBI: 24831) - Filozofski fakultet, Rijeka - Suradnik [2019-03-07 - 2021-03-07]
Nenad Fanuko (MBZ: 108083, CROSBI: 11431) - Filozofski fakultet, Rijeka - Suradnik [2019-03-07 - 2021-03-07]