Riječki krajobrazi sjećanja

Opis projekta
Ovaj projekt slijedi uspjeh HRZZ-ova projekta 'Framing the Nation and Collective Identity in Croatia' (FRAMNAT) te nastoji primijeniti metodologiju, digitalne alate i iskustvo na terenu na lokalnoj studiji slučaja Rijeke, Europske prijestolnice kulture 2020. Cilj je 'Riječkih krajobraza sjećanja' analizirati višestruke slojeve kulture sjećanja grada, od fizičkih objekata u krajoliku (spomenici, arhitekture) do kulturnih reprezentacija (komemoracije, likovne umjetnosti, politički diskurs, glazbene interpretacije). Dok je jedan aspekt analize kritički procijeniti kako se ti krajobrazi sjećanja koriste za političke svrhe u kontekstu suvremene Hrvatske, drugi je aspekt da ispitati kako se ta kulturna baština može iskoristiti za turizam i valorizaciju povijesti. Projekt se temelji na trima ciljevima: mapiranju mjesta sjećanja, promatranju komemorativnih praksi i nastavku razvijanje digitalnih alata i platforme stvorene u FRAMNAT-u. Prvi je zadatak da se u Rijeci i njezinoj okolici identificiraju značajna mjesta sjećanja koja se odnose na 20. st., s naglaskom na spomeničkoj baštini. Analiziranjem kronološkog i prostornog aspekta izgradnje spomenika Drugoga svjetskog i Domovinskog rata moguće je pratiti kako se kultura sjećanja s vremenom mijenja, a na nju utječe socio-politički kontekst. Drugi je zadatak promatrati lokalne komemorativne prakse oslanjajući se na iskustvo i metode razvijene za nacionalnu razinu u FRAMNAT projektu. Komemorativni govori, protokoli, glazba i zvuk te medijski prikazi prikupit će se u bazu podataka. Naposljetku shvaćajući potrebu jačanja uloge digitalnih alata u humanističkim istraživanjima, treći je zadatak nastaviti razvijati platformu stvorenu u FRAMNAT-u kako bi se mogla primijeniti i patentirati za buduće istraživačke projekte izvan Hrvatske. Rezultati ovog istraživačkog projekta pridonijet će postojećim inicijativama kao što su EPK2020 i Rijeka u Fluxu, a aktivno će uključivati i studente na Sveučilištu u Rijeci.

Šifra projekta
uniri-human-18-273

Poziv
UNIRI Sredstva potpore znanstvenim istraživanjima

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Rijeci - Sveučilište u Rijeci

Ukupan iznos financiranja projekta
13.850,06 HRK

Trajanje projekta
2019-03-07 - 2021-03-07

Ustanova - uloga
Filozofski fakultet, Rijeka - Nositelj (13.850,06 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Vjeran Pavlaković (MBZ: 308392, CROSBI: 24710) - Filozofski fakultet, Rijeka - Voditelj projekta [2019-03-07 - 2021-03-07]