Projekt digitalizacije glazbene baštine "Zaspal Pave"

Opis projekta
Platforma Zaspal Pave nastala je u sklopu rada studenata na Odsjeku za kulturalne studije i suradnje Ustanove Ivan Matetić Ronjgov i Laboratorija za istraživanje kulturne složenosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Cilj je projekta digitalizacija arhive Ustanove Ivan Matetić Ronjgov i stvaranje multimedijalne baze znanja koja će oživiti glazbenu baštinu Istre i hrvatskog primorja. Projekt razvoja Multimedijske platforme Zaspal Pave sastoji se od više faza koje uključuju oblikovanje multimedijalne baze podataka, prikupljanje, obogaćivanje i umrežavanje podataka, promicanje suvremenih metoda reprezentacije kulturne baštine i poticanja korištenja digitalizirane građe u novim medijskim praksama. Platforma nastoji pohraniti i predstaviti različite oblike glazbenih i kulturnih praksi koje su proizašle iz istarsko-primorskog kulturnog naslijeđa. Ustanova Ivan Matetić Ronjgov na čelu s voditeljem Darkom Čargonjom i suradnicom Doris Brusić pružila je tijekom realizacije projekta uvid u arhivu i pomoć pri prikupljanju građe. Važan doprinos u izradi digitalne notografije, koji je omogućio daljnje faze digitalizacije, dala je profesorica u mirovini dr.sc. Marija Riman. Suvoditelji projekta dr.sc. Diana Grgurić i dr.sc. Benedikt Perak kroz kolegije Digitalna humanistika, Nova glazba i Popularna glazba pružali su mentorsku, stručnu i znanstvenu podršku pri izradi ovog istraživačko-edukativnog projekta.

Akronim
ZP

Šifra projekta
PGZ-2018

Poziv
PGŽ sufinanciranje javnih potreba u kulturi

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
LiPS - Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Detalji financiranja
 Županija PRIMORSKO-GORANSKA - Županija PRIMORSKO-GORANSKA

Ukupan iznos financiranja projekta
32.000,00 HRK

Trajanje projekta
2018-01-01 - 2020-01-01

Ustanova - uloga
Filozofski fakultet, Rijeka - Partner (32.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Diana Grgurić (MBZ: 312335, CROSBI: 24831) - Filozofski fakultet, Rijeka - Voditelj projekta [2018-01-01 - 2020-01-01]
Benedikt Perak (MBZ: 324151, CROSBI: 26656) - Filozofski fakultet, Rijeka - Suradnik [2018-01-01 - 2020-01-01]