Dinamika reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj od 2005. do 2020. godine

Opis projekta
Ovaj multidisciplinarni biobihevioralni projekt nastavlja se na dvije nacionalne studije seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih provedene 2005. i 2010. godine. Istraživanje ima dva cilja: (1) utvrditi trenutnu raširenost te vremensku dinamiku rizičnih seksualnih ponašanja u nacionalnoj populaciji mladih u dobi od 18 do 25 godina tijekom posljednjih 15 godina; (2) ispitati ulogu vjere i religioznosti kao zaštitnih čimbenika u kontekstu rizičnog seksualnog ponašanja. Drugi cilj projekta vezan je uz nepostojanje sustavne prevencije rizičnog seksualnog ponašanja među mladima te porast religioznosti u Hrvatskoj. Prikupljanje biobihevioralnih podataka provest će se na nacionalnom probabilističkom online panelu 1.200 osoba u dobi između 18 i 25 godina. Sve procedure u bihevioralnom dijelu studije razrađene su prema total survey error modelu. U biološkom dijelu istraživanja prikupit ćemo uzorke urina 400 slučajno odabranih seksualno aktivnih sudionika panela; informirani pristanak tražit će se odvojeno za bihevioralni i biološki dio istraživanja. Uzorke ćemo testirati na klamidijsku infekciju (kao u istraživanju iz 2010. godine) uporabom PCR metode. Jedinstveni numerički kodovi omogućit će povezivanje bioloških i bihevioralnih podataka. Svi sudionici biološkog dijela studije dobit će karticu s osobnom šifrom i uputom na koji način mogu saznati rezultat testiranja te, bude li potrebno, biti upućeni na liječenje. Očekujemo da će projektni uvidi pridonijeti razvoju empirijskim utemeljenih intervencija usmjerenih očuvanju reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj.Konceptualni pristup koji koristimo za ispitivanje povezanosti između religioznosti i izloženosti seksualnim rizicima (testirajući četiri specifična mehanizma utjecaja) originalni je doprinos znanstvenoj literaturi – kako u razjašnjavanju kontradiktornih nalaza tako i unaprjeđivanjem spoznaja o odnosu između religioznosti i reproduktivnog te seksualnog zdravlja mladih.

Akronim
SERZAM2020

Šifra projekta
IP-2019-04-3609

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
544.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-02-2020 - 31-01-2024

Ustanova - uloga
Filozofski fakultet, Zagreb - Nositelj (544.000,00 HRK) [01-02-2020 - 31-01-2024]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Aleksandar Štulhofer (MBZ: 164583, CROSBI: 28105) - nema - Voditelj projekta [01-02-2020 - 31-01-2024]
Ivana Landripet (MBZ: 372854, CROSBI: 35516) - nema - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2024]
Goran Milas (MBZ: 166080, CROSBI: 13599) - nema - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2024]
Ivana Božičević (MBZ: 230922, CROSBI: 17074) - nema - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2024]
Valerio Baćak (MBZ: 306136, CROSBI: 10378) - nema - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2024]
Tanja Jurin (MBZ: 304845, CROSBI: 24506) - nema - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2024]
Goran Koletić (MBZ: 374722, CROSBI: 35519) - nema - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2024]
Tatjana Nemeth Blažić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2024]
Mirjana Lana Kosanović Ličina (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2024]
Azra Tafro (MBZ: 302211, CROSBI: 28243) - nema - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2024]