Rat, žrtve, nasilje i granice slobode u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća

Opis projekta
Cilj projekta je istražiti kako su totalitarni-autoritarni režimi u Hrvatskoj tijekom 20 stoljeća (režim Nezavisne Države Hrvatske i režim Demokratske Federativne Jugoslavije/Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije) primjenjivali različite oblike nasilja kako bi ostvarili svoje ideološke-političke ciljeve. Projekt će se baviti razdobljem Drugoga svjetskoga rata i razdobljem od 1945. do 1990. godine. Podjednako važan cilj projekta je pobliže ustanoviti kako su na navedeno nasilje, kako bi se zaštitili i preživjeli, reagirali pojedinci i skupine prema kojima je to nasilje bilo usmjereno. Također će se projekt baviti problemima ustanovljavanja broja, odnosno procjene žrtava Drugoga svjetskoga rata i poraća. Projekt će se znatnim dijelom temeljiti na opširnim istraživanjima neobjavljenog arhivskog gradiva. Rezultat projekta bit će, među ostalim, cijeli niz znanstvenih članaka, kao i nekoliko monografija, te održavanje niza znanstvenih kolokvija i okruglih stolova.

Akronim
WarVic

Šifra projekta
IP-2019-04-6673

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
413.900,00 HRK

Trajanje projekta
01-01-2020 - 31-12-2023

Ustanova - uloga
Hrvatski institut za povijest, Zagreb - Nositelj (413.900,00 HRK) [01-01-2020 - 31-12-2023]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Vladimir Gajger (MBZ: 202910, CROSBI: 15283) - nema - Voditelj projekta [01-01-2020 - 31-12-2023]
Martina Grahek Ravančić (MBZ: 250531, CROSBI: 22543) - nema - Suradnik [01-01-2020 - 31-12-2023]
Nikica Barić (MBZ: 239924, CROSBI: 17729) - nema - Suradnik [01-01-2020 - 31-12-2023]
Marica Karakaš Obradov (MBZ: 252114, CROSBI: 22743) - nema - Suradnik [01-01-2020 - 31-12-2023]
Miroslav Akmadža (MBZ: 245636, CROSBI: 25581) - nema - Suradnik [01-01-2020 - 31-12-2023]
Mario Kevo (MBZ: 252645, CROSBI: 18549) - nema - Suradnik [01-01-2020 - 31-12-2023]
Davor Marijan (MBZ: 244740, CROSBI: 18114) - nema - Suradnik [01-01-2020 - 31-12-2023]