Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku

Opis projekta
Temeljni je cilj projekta precizno definirati kriterije za razlikovanje dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku s teorijske i primijenjene strane. Teorijska strana projekta uključit će iscrpnu analizu pristupa dopunama i dodatcima unutar hrvatske gramatičarske tradicije te triju suvremenih lingvističkih pristupa (teorija valentnosti i ovisnosna gramatika, kognitivna i generativna gramatika). Istraživanje dopuna i dodataka temelji se na trima različitim teorijama, što ima metodološko opravdanje u teorijskim pitanjima koje postavlja ovaj projekt: kojim se kriterijima mogu definirati i izdvojiti dopune i dodatci u hrvatskom, koliko je uvriježeno razlikovanje dopuna i dodataka gramatički održivo te može li ta razlika biti teorijski neovisno definirana. Praktična strana projekta obuhvaća stvaranje mrežnoga repozitorija hrvatskih rečenica s glagolima uz koje se nalaze rečenični dijelovi dvojbene sintaktičke. Analiza rečenica u repozitoriju služit će učiteljima i profesorima hrvatskoga jezika kao pomoćno sredstvo pri poučavanju te studentima svih jezičnih smjerova. Konačno, repozitorij će biti izvor podataka o hrvatskom domaćim i inozemnim lingvistima, bit će lako poveziv s ostalim jezičnim resursima. Kad se teorijski precizno opiše razlika dopuna i dodatka te se takvo sintaktičko razlikovanje oprimjeri u repozitoriju, ova bi se razina opisa mogla implementirati u sintaktičke oznake na korpusima hrvatskoga jezika. Na projektu će sudjelovati istaknuti lingvisti i četvero mladih istraživača, kojima će rad na projektu pružiti priliku za usavršavanje i istraživanje. Usmjeravajući pozornost na nedovoljno proučene pojavnosti u hrvatskom, istraživanja na ovom projektu doprinijet će još boljem razumijevanju strukture hrvatskoga jezika te razumijevanju jezika uopće. Istraživanje ima važnost i u svjetlu trenutačne reforme hrvatskoga obrazovnog sustava u primjeni teorijskih znanja u jezičnoj analizi i u stvaranju učinkovitijih metoda podučavanja hrvatskoga s pomoću modernih alata.

Akronim
SARGADA

Šifra projekta
IP-2019-04-7896

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
344.693,00 HRK

Trajanje projekta
01-02-2020 - 31-01-2024

Ustanova - uloga
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb - Nositelj (344.693,00 HRK) [01-02-2020 - 31-01-2024]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Matea Andrea Birtić (MBZ: 229743, CROSBI: 16995) - nema - Voditelj projekta [01-02-2020 - 31-01-2024]
Ivana Oraić Rabušić (MBZ: 268002, CROSBI: 23150) - nema - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2024]
Ivana Brač (MBZ: 328710, CROSBI: 30673) - nema - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2024]
Siniša Runjaić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2024]
Irena Zovko Dinković (MBZ: 247010, CROSBI: 30104) - nema - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2024]
Ismail Palić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2024]
Mia Batinić Angster (MBZ: 334990, CROSBI: 34755) - nema - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2024]
Iva Nazalević Čučević (MBZ: 316163, CROSBI: 32672) - nema - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2024]