Sustavni pristup modelima konsenzualne pravde u hrvatskom kaznenom postupku

Opis projekta
Hrvatski je zakonodavac posljednjih godina, pod utjecajem raznih stranih modela, uvodio različite oblike konsenzualnih postupaka, postupno šireći područje njihove primjene. Iz do sada provedenih istraživanja, moguće je uočiti da zakonodavac nije bio dosljedan kada je uređivao njihove različite aspekte koji se primjerice odnose na težinu kaznenih djela za koja je moguć pojedini oblik sporazuma, ulogu suda, ulogu žrtve, prava obrane i drugo. Poseban problem predstavlja to što nisu jasno izdiferencirani, niti na legislativnoj razini niti u praksi, specifični ciljevi koje bi pojedini oblici sporazumijevanja trebali ostvarivati. Nepreciznost i nekonzistentnost u regulaciji temeljnih aspekata različitih oblika konsenzualnih postupaka ne doprinose transparentnosti i kvaliteti kaznenog pravosuđa te u konačnici narušavaju povjerenje građana u pravosuđe. Predloženo istraživanje omogućit će sustavnu analizu problematike nagodbi primjenom temeljnih znanstvenih metoda. Nakon teorijske, normativne i poredbene analize, te istraživanja sudske i državnoodvjetničke prakse različitih oblika sporazumijevanja, provest će se empirijsko istraživanje primjenom metode polustrukturiranih intervjua te fokus grupa s ključnim sudionicima: sucima, državnim odvjetnicima i odvjetnicima. Iskustva ispitanika doprinijet će detektiranju i analizi ključnih nedostataka postojećeg normativnog okvira i prakse nagodbi. Završna studija u okviru projekta sintetizirat će rezultate provedenih istraživanja te će ponuditi konkretne prijedloge za izgradnju konzistentnog zakonskog okvira i transparentne prakse konsenzualnih postupaka, u skladu s europskim pravnim standardima i temeljnim načelima suvremenog kaznenog postupka.

Akronim
NegJusCro

Šifra projekta
IP-2019-04-1275

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
303.557,00 HRK

Trajanje projekta
03-01-2020 - 02-01-2024

Ustanova - uloga
Pravni fakultet, Zagreb - Nositelj (303.557,00 HRK) [03-01-2020 - 02-01-2024]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Elizabeta Ivičević Karas (MBZ: 244975, CROSBI: 22639) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [03-01-2020 - 02-01-2024]
Zlata Đurđević (MBZ: 218116, CROSBI: 16254) - Pravni fakultet, Zagreb - Suradnik [03-01-2020 - 02-01-2024]
Marin Bonačić (MBZ: 279831, CROSBI: 22213) - Pravni fakultet, Zagreb - Suradnik [03-01-2020 - 02-01-2024]
Zoran Burić (MBZ: 298053, CROSBI: 23846) - Pravni fakultet, Zagreb - Suradnik [03-01-2020 - 02-01-2024]
Igor Martinović (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [03-01-2020 - 02-01-2024]
Ante Novokmet (MBZ: 307051, CROSBI: 24683) - nema - Suradnik [03-01-2020 - 02-01-2024]
Matko Pajčić (MBZ: 266610, CROSBI: 22039) - nema - Suradnik [03-01-2020 - 02-01-2024]
Marija Pleić (MBZ: 303844, CROSBI: 24274) - nema - Suradnik [03-01-2020 - 02-01-2024]
Ivana Radić (MBZ: 303833, CROSBI: 24243) - nema - Suradnik [03-01-2020 - 02-01-2024]