Strengthening Juvenile Justice Systems in the counter-terrorism context: capacity - building and peer learning among stakeholders

Opis projekta
Svrha projekta je znanstveno i sustavno istražiti međunarodne (europske) i nacionalna politike u području radikalizacije i terorizma maloljetnika. Ciljevi su vezano uz identificiranje jakih strana i slabosti nacionalnih sustava, pravne regulative, kao i same pojavnosti radikalizacije/terorističkih kaznenih djela, te ih komparirati s širim europskim kontekstom, odnosno identificirati primjere dobre prakse u ovom području na području EU. http://www.oijj.org/en/strengtheningjjs-introduction

Akronim
Strenghtening JJS

Šifra projekta
JUST-2015-JCOO-AG/JUST-2015-JCOO-AG-1

Poziv
JUST-2015-JCOO-AG

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Ukupan iznos financiranja projekta
445.824,06 EUR

Trajanje projekta
2017-01-01 - 2018-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner (19.727,29 EUR)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Neven Ricijaš (MBZ: 273753, CROSBI: 25258) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2017-01-01 - 2018-12-31]
Dora Dodig Hundrić (MBZ: 314554, CROSBI: 33530) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-01-01 - 2018-12-31]
Irma Kovčo Vukadin (MBZ: 190310, CROSBI: 21152) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-01-01 - 2018-12-31]