Evidence Based Education - European Strategic Model for School Inclusion (EBE_EUSMOSI)

Opis projekta
Namjera projekta je identificirati I integrirati postupke istraživanja koji doprinose vrednovanju obrazovnog uključivanja svih učenika temeljem dokaza. Iz navedenog proizlaze ciljevi: • Razviti europski referentni model ispitivanja kvalitete obrazovne inkluzije iz perspektive vrednovanja temeljem dokaza • Provesti istraživanje obrazovne inkluzije u različitim europskim zemljama u skladu s perspektivom vrednovanja temeljem dokaza • Pripremiti i provjeriti valjanost instrumenta procjene obrazovne inkluzije u različitim organizacijskim i kulturnim okruženjima putem pilot istraživanja • Odrediti implikacije istraživačkog projekta na različite čimbenike (kreatore politike, učitelje, učenike, obitelji) i uključiti specifični model stručnog usavršavanja učitelja u njihov kurikulum • Stvoriti europsku istraživačku mrežu sposobnu istraživati i kombinirati teorije i mogućnosti njihove primjene • Utvrditi utjecaj aktivnosti na korisnike i kreirati zajedničke smjernice • Diseminirati rezultate i modele također putem razvoja i korištenja otvorenih obrazovnih resursa Informacije o projektu mogu se naći na web stranici projekta http://www.inclusive-education.net/

Akronim
EBE-EUSMOSI

Šifra projekta
2014-1-IT02-KA201-003578

Poziv
2014-1-IT02-KA201-003578

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 Erasmus+ - Erasmus+

Ukupan iznos financiranja projekta
393.192,00 EUR

Trajanje projekta
2014-09-01 - 2017-08-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner (57.932,00 EUR)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anamarija Žic-Ralić (MBZ: 190332, CROSBI: 30240) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2014-09-01 - 2017-08-31]
Daniela Cvitković (MBZ: 273786, CROSBI: 22429) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2014-09-01 - 2017-08-31]
Rea Fulgosi-Masnjak (MBZ: 120841, CROSBI: 11866) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2014-09-01 - 2017-08-31]
Zrinjka Stančić (MBZ: 69284, CROSBI: 19843) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2014-09-01 - 2017-08-31]
Ana Wagner Jakab (MBZ: 252465, CROSBI: 29822) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2014-09-01 - 2017-08-31]
Natalija Lisak Šegota (MBZ: 301085, CROSBI: 24045) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2014-09-01 - 2017-08-31]
Vesna Čavić (MBZ: , CROSBI: ) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Administrator [2014-09-01 - 2017-08-31]