Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj

Opis projekta
Svrha projekta je znanstveno utemeljena analiza resursa i rizika adolescenata u Hrvatskoj koja omogućuje planiranje učinkovitih strategija, akcijskih planova i mjera za mlade. U istraživanja je uključeno 10 138 adolescenata iz 5 hrvatskih gradova - Zagreb, Osijek, Varaždin, Split i Pula. Ispitani su pokazatelji pozitivnog razvoja adolescenata, pokazatelji otpornosti, rizična ponašanja i simptomi internaliziranih problema (markiranje, korištenje sredstava ovisnosti, nasilničko ponašanje, kockanje, depresivne i suicidalne simptome). Istraživanje predstavlja temelj za buduća istraživanja kao prva točka redovitog praćenja stanja i potreba u pozitivnom razvoju adolescenata bliska nacionalnoj razini te time omogućava temelje za ekonomično i učinkovito trošenje sredstava namijenjenih programima prevencije i promicanja mentalnog zdravlja.

Akronim
PRAG-HR

Šifra projekta
PRAG-HR

Poziv
Institucionalni projekt Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
DGS - Domaći gospodarski subjekt/tvrtka

Detalji financiranja
 Uniqa osiguranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Zagrebu - Sveučilište u Zagrebu

Ukupan iznos financiranja projekta
90.206,00 HRK

Trajanje projekta
2017-05-31 - 2020-05-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (90.206,00 HRK)
Filozofski fakultet u Splitu - Partner (5.000,00 HRK)
Pravni fakultet, Osijek - Partner (5.000,00 HRK)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Partner (5.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Miranda Novak (MBZ: 302562, CROSBI: 24098) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2018-05-31 - 2020-05-31]
Josipa Mihić (MBZ: 302573, CROSBI: 26506) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-05-31 - 2020-05-31]
Martina Ferić (MBZ: 244062, CROSBI: 32137) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-05-31 - 2020-05-31]
Valentina Kranželić (MBZ: 244084, CROSBI: 26309) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-05-31 - 2020-05-31]
Matea Belošević (MBZ: , CROSBI: ) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-10-01 - 2020-05-31]
Dinka Caha (MBZ: 373181, CROSBI: 35358) - Pravni fakultet, Osijek - Suradnik [2018-07-01 - 2020-05-31]
Toni Maglica (MBZ: 364892, CROSBI: 34427) - Filozofski fakultet u Splitu - Suradnik [2018-07-01 - 2020-05-31]