Izgradnja mostova: promicanje socijalne uključenosti i dobrobiti obitelji djece s teškoćama_PSI WELL

Opis projekta
Obitelji djece s teškoćama doživljavaju veću razinu stresa nego obitelji djece tipičnog razvoja. Cilj ovog projekta je Pružiti roditeljima djece s teškoćama podršku u poboljšanju strategija nošenja sa stresom i razvoj njihovih roditeljskih vještina s krajnjim ciljem poboljšanja njihove socijalne inkluzije i dobrobiti. Aktivnosti u projektu su usmjerene na ispitivanje razine stresa i stresora roditelja djece s teškoćama u razvoju te razvoj interdisciplinarnog programa (psiho–edukacijsko–socijalnog) podrške osmišljenog za osnaživanje osobnih, socio-emotivnih i roditeljskih i partnerskih vještina. Stoga se provode aktivnosti: - Procjena stupnja socijalne inkluzije, stresa i dobrobiti u 1500 obitelji djece s teškoćama u Europi kroz nacionalno i krosnacionalno istraživanje - Razvoj programa podrške za postizanje dobrobiti obitelji djece s teškoćama - Pospješivanje roditeljskih vještina i odnosa roditelj-dijete kroz razvoj priručnika za roditelje djece s teškoćama - Razvoj psiho-edukacijskog seta za edukatore koji će raditi s roditeljima djece s teškoćama kroz radionice u grupama podrške - Provođenje radionica unutar kojih se pruža podrška roditeljima djece s teškoćama - Evaluacija programa podrške kroz provođenje istog sa 360 obitelji iz Europskih zemalja partnera u projektu - Informiranje i podizanje svijesti zajednice o problemima socijalne inkluzije obitelji djece s teškoćama kroz

Akronim
PSI WELL

Šifra projekta
Erasmus+ 2016-1-RO01-KA204-024504

Poziv
Erasmus +; Call: 2016 KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 Erasmus+ - Erasmus+

Ukupan iznos financiranja projekta
190.285,00 EUR

Trajanje projekta
2016-09-01 - 2019-02-28

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner (24.450,00 EUR)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Sonja Alimović (MBZ: 346822, CROSBI: 32577) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2016-09-01 - 2019-02-28]
Ana Wagner Jakab (MBZ: 252465, CROSBI: 29822) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2016-09-01 - 2019-02-28]
Daniela Cvitković (MBZ: 273786, CROSBI: 22429) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2016-09-01 - 2019-02-28]
Natalija Lisak Šegota (MBZ: 301085, CROSBI: 24045) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2016-09-01 - 2019-02-28]
Jasmina Stošić (MBZ: 273790, CROSBI: 27343) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2016-09-01 - 2019-02-28]
Anamarija Žic-Ralić (MBZ: 190332, CROSBI: 30240) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2016-09-01 - 2019-02-28]