UPCAdapt: Implementing a prevention training curriculum in Europe: Adaptation and Piloting

Opis projekta
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provodi se europski projekt UPC Adapt - Implementing a prevention training curriculum in Europe: Adaptation and Piloting (institucija nositelj je University College Ghent, HoGent, Belgija) u kojem sudjeluje 11 institucija visokog obrazovanja, nevladinog sektora i državnih institucija iz 9 europskih zemalja. Osnovni cilj projekta je izraditi i pilotirati EUPC – Europski univerzalni prevencijski kurikulum obrazovanja stručnjaka za rad u prevenciji zlouporabe psihoaktivnih tvari. EUPC je nastao adaptacijom Univerzalnog prevencijskog kurikuluma (UPC) izrađenog od strane američkih stručnjaka te su u okviru ovog projekta izrađene 3 njegove inačice za primjenu u europskom kontekst: online, kratka i akademska. Online inačica EUPC-a sastoji se od niza alata i materijala spremnih za implementaciju putem e-učenja. Akademska inačica EUPC-a implementira se u obliku predmeta na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima (u Hrvatskoj je implementirana na preddiplomskom studiju socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu). Kratka inačica EUPC-a, također razvijena u okviru projekta, 5-dnevna je edukacija stručnjaka za rad u području prevencije zlouporabe psihoaktivnih tvari namijenjena prvenstveno donositeljima odluka i politika te kreatorima mišljenja u zajednici.

Akronim
UPC ADAPT

Šifra projekta
HOME/2015/JDRU/AG/DRUGHOME/2015/JDRU/AG/DRUG/8863

Poziv
JUST

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 JUST - Program za pravosuđe

Ukupan iznos financiranja projekta
563.990,58 EUR

Trajanje projekta
2017-01-01 - 2018-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner (56.466,00 EUR)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Valentina Kranželić (MBZ: 244084, CROSBI: 26309) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2017-01-01 - 2018-12-31]
Josipa Mihić (MBZ: 302573, CROSBI: 26506) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-01-01 - 2018-12-31]
Miranda Novak (MBZ: 302562, CROSBI: 24098) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-01-01 - 2018-12-31]
Martina Ferić (MBZ: 244062, CROSBI: 32137) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-01-01 - 2018-12-31]
Matea Belošević (MBZ: 372191, CROSBI: 35257) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-01-01 - 2018-12-31]