Participacija ranjivih skupina djece

Opis projekta
Svrha istraživanja je stjecanje sveobuhvatnog uvida u sudjelovanju djece iz ranjivih skupina u Hrvatskoj (djeca Romi, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca u sustavu zdravstvene zaštite, djeca u pravosudnom sustavu, djeca izbjeglice i migranti, djeca pogođena siromaštvom i djeca iz izoliranih područja), uključujući informacije o postojećim stavovima, mogućnostima, preprekama i poticajnim čimbenicima za sudjelovanje djece. Nadalje, očekuje se da će studija pružiti konkretne preporuke za buduće aktivnosti Ureda UNICEF-a i njegovih strateških partnera u kontekstu jačanja sudjelovanja djece iz ranjivih skupina u svim aspektima njihovog života. Nalazi studije također će doprinijeti boljem razumijevanju koncepta dječje ranjivosti i podržati aktivnu ulogu djece u provođenju studija i istraživanja. Rezultati i zaključci studije koristit će se za poticanje daljnjih istraživanja, modela i / ili praksi sudjelovanja djece iz ranjivih skupina. Nadalje, dugoročno bi ishodi ovog istraživanja trebali unaprijediti sudjelovanje djece iz ranjivih skupina i na taj način povećati njihovu vidljivost i mogućnost donošenja odluka o pitanjima i pitanjima koja su izravno povezana s njihovim životima.

Akronim
DOM_STRU_PART_2018_RANJ

Šifra projekta
---

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 Ured UNICEF-a za Hrvatsku

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 HRK

Trajanje projekta
2018-09-01 - 2019-03-01

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Andrea Ćosić (MBZ: 364563, CROSBI: 34396) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-09-01 - 2019-03-01]
Ivana Borić (MBZ: 273764, CROSBI: 1570) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2018-09-01 - 2019-03-01]
Sonja Alimović (MBZ: 346822, CROSBI: 32577) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-09-01 - 2019-03-01]