Unaprjeđenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije ERF-LOSPER

Opis projekta
Nositelj projekta je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji projektne aktivnosti provodi u suradnji sa strukovnim udrugama: Hrvatskim logopedskim društvom (HLD), Hrvatskom udrugom socijalnih pedagoga (HUSP), Savezom edukacijskih rehabilitatora Hrvatske (SERH), Hrvatskom komorom edukacijskih rehabilitatora (HKER) te Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Ciljevi projekta su 1) unaprijediti studijske programe logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije usklađujući ih sa standardima zanimanja logopeda, socijalnog pedagoga i edukacijskog rehabilitatora te standardima kvalifikacija za ta zanimanja, izrađenih u suradnji s predstavnicima poslodavaca, alumnija i četiriju strukovnih udruga - partnera u projektu; 2) unaprijediti sustav kvalitete na ERF-u u suradnji sa stručnjacima sa Šumarskog fakulteta, koji je prepoznat po postignućima u području osiguravanja kvalitete; 3) unaprijediti nastavnu djelatnost na ERF-u i partnerskoj instituciji Šumarskom fakultetu, jačanjem kompetencija nastavnika i studenata; 4) Poboljšati vidljivost i prepoznatljivost identiteta ERF-a i triju zanimanja za koja osposobljava.

Akronim
ERF-LOSPER

Šifra projekta
UP.03.1.1.03.0023

Poziv
Provedba hrvatskog kvalifikacijskog okvira na razini visokog obrazovanja

Vrsta projekta
Provedba HKO-a

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 ESF - Europski socijalni fond

Ukupan iznos financiranja projekta
3.803.388,28 HRK

Trajanje projekta
2019-03-22 - 2022-03-22

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (3.762,89 HRK)
Šumarski fakultet, Zagreb - Partner (40.500,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Sandra Bradarić Jončić (MBZ: 161723, CROSBI: 13397) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2019-03-22 - 2022-03-22]
Zrinjka Stančić (MBZ: 69284, CROSBI: 19843) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Mirjana Lenček (MBZ: 190354, CROSBI: 22924) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Gabrijela Ratkajec Gašević (MBZ: 301074, CROSBI: 24153) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Draženka Blaži (MBZ: 190290, CROSBI: 14646) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Luka Bonetti (MBZ: 256892, CROSBI: 20996) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Jasmina Ivšac Pavliša (MBZ: 244073, CROSBI: 24482) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Jelena Kuvač Kraljević (MBZ: 244095, CROSBI: 22948) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Tina Runjić (MBZ: 213956, CROSBI: 16057) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Renata Pinjatela (MBZ: 257134, CROSBI: 24733) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Ljubica Pribanić (MBZ: 108136, CROSBI: 11420) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2020-06-01]
Anamarija Žic-Ralić (MBZ: 190332, CROSBI: 30240) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Ivana Maurović (MBZ: 315320, CROSBI: 25165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Dora Dodig Hundrić (MBZ: 314554, CROSBI: 33530) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2020-02-01]
Dalibor Doležal (MBZ: 255371, CROSBI: 21168) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-02-01 - 2022-03-22]
Josipa Mihić (MBZ: 302573, CROSBI: 26506) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Anita Jandrić Nišević (MBZ: 255360, CROSBI: 21165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Vladimir Jambreković (MBZ: 191921, CROSBI: 14726) - Šumarski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Vlatka Jirouš-Rajković (MBZ: 153974, CROSBI: 32488) - Šumarski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Ivica Župčić (MBZ: 273356, CROSBI: 30365) - Šumarski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Kristina Klarić (MBZ: 313081, CROSBI: 25004) - Šumarski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Vjekoslav Živković (MBZ: 273345, CROSBI: 30296) - Šumarski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Andreja Pirc Barčić (MBZ: 290366, CROSBI: 22345) - Šumarski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-03]
Ana Maria Mihinica (MBZ: , CROSBI: ) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Administrator [2019-05-06 - 2022-03-22]
Valentina Antić (MBZ: , CROSBI: ) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Administrator [2019-06-10 - 2022-03-22]
Marija Jurišić (MBZ: , CROSBI: ) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Administrator [2019-08-26 - 2020-11-26]
Jasmina Stošić (MBZ: 273790, CROSBI: 27343) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2020-06-01 - 2022-03-22]
Daniela Cvitković (MBZ: 273786, CROSBI: 22429) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]
Ana Leko Krhen (MBZ: 278874, CROSBI: 31267) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-22 - 2022-03-22]