Cerebralno oštećenje vida u djece s teškoćama učenja i intelektualnim teškoćama

Opis projekta
Cerebralno oštećenje vida vodeći je uzrok problema u vizulanom funkcioniranju u razvijenim zemljama, a često ostaje neprepoznat. Glavni cilj ovog istraživanja je utvrditi učestalost i definirati specifične probleme u vizualnom funkcioniranju uzrokovane cerebralnim oštećenjem vida djece s teškoćama učenja i intelektualnim teškoćama te kreirati nove zadatke i materijale za procjenu viših vidnih funkcija. Specifični ciljevi ovog istraživanja su utvrditi učestalost oštećenja osnovnih vidnih funkcija (detekcijska, rezolucijska i/ili rekognicijska oštrina vida, detekcijska i/ili rekognicijska osjetljivost na kontraste, binokularno periferno vidno polje, okulomotorika) i viših vidnih funkcija; zatim analizirati povezanost oštećenja osnovnih vidnih funkcija sa vizualnim funkcioniranjem u različitim situacijama kao i analizirati povezanost specifičnih problema u vizualnom funkcioniranju sa uzročnicima cerebralnog oštećenja vida; uz to se će analizirati povezanost specifičnih problema u vizualnom funkcioniranju sa specifičnim teškoćama u učenju te intelektualnim teškoćama. Rezultati ovog istraživanja bit će i temelj novim istraživanjima u području problema cerebralnog oštećenja vida (cerebral visual impairment CVI) te njegovog specifičnog utjecaja na uspješnost djece u odgojno obrazovnom i rehabilitacijskom procesu. Također će se kroz izlaganje rezultata istraživanja stručnjacima iz različitih područja pospješiti daljnja detekcija djece sa specifičnim problemima u vizualnom funkcioniranju.

Akronim
CVIuTUIT

Šifra projekta
PDB:5511

Poziv
Potpore Sveučilišta u Zagrebu

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Zagrebu - Sveučilište u Zagrebu

Ukupan iznos financiranja projekta
35.155,00 HRK

Trajanje projekta
2017-06-01 - 2018-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (35.155,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Tina Runjić (MBZ: 213956, CROSBI: 16057) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2017-06-01 - 2018-12-31]
Ana Wagner Jakab (MBZ: 252465, CROSBI: 29822) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-06-01 - 2018-12-31]
Daniela Cvitković (MBZ: 273786, CROSBI: 22429) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-06-01 - 2018-12-31]
Sonja Alimović (MBZ: 346822, CROSBI: 32577) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-06-01 - 2018-12-31]
Dominik Sikirić (MBZ: 342500, CROSBI: 32354) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-06-01 - 2018-12-31]
Vlatka Anić (MBZ: 336604, CROSBI: 34998) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-06-01 - 2018-12-31]
Ante Bilić-Prcić (MBZ: 258203, CROSBI: 21355) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-06-01 - 2018-12-31]