Razvoj modela brižnih i „mindful“ škola - Sveobuhvatan pristup razumijevanju procesa i ishoda primjene kontemplativnih metoda u obrazovnom sustavu

Opis projekta
Cilj istraživanja je ispitati procese i ishode primjene „mindfulness“ kontemplativne metode (CARE program, Jennings i sur., 2013) s cijelim osobljem osnovnih škola. Svrha istraživanja je utvrditi procese koji doprinose kvaliteti implementacije programa utemeljenog na „mindfulness“ kontemplativnoj metodi sa stručnim i ostalim osobljem osnovnih škola. Također, svrha istraživanja je utvrditi učinkovitost takvog programa na dobrobit školskog osoblja i učenika s ciljem diseminacije takvih intervencija. Istraživački problemi su: 1. Ispitati utjecaj programa utemeljenog na „mindfulness“ kontemplativnoj metodi (CARE) na psiho-socijalnu klimu u školi. 2. Utvrditi utjecaj CARE programa na fizičku i psihičku dobrobit osoblja, prosocijalno ponašanje učenika te kvalitetu odnosa između učitelja/nastavnika i učenika. 3. Ispitati procese koji doprinose kvaliteti implementacije programa utemeljenog na „mindfulness“ kontemplativnoj metodi sa stručnim i ostalim osobljem osnovnih škola.

Šifra projekta
2015 - EVarela-Mihic, Josipa

Poziv
Mind and Life Institute Europe

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 Mind&Life Institute Europe

Ukupan iznos financiranja projekta
15.000,00 USD

Trajanje projekta
2016-01-09 - 2017-01-09

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (15.000,00 USD)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Valentina Kranželić (MBZ: 244084, CROSBI: 26309) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2016-01-09 - 2017-01-09]
Josipa Mihić (MBZ: 302573, CROSBI: 26506) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2016-01-09 - 2017-01-09]