Studija učinkovitosti mindfulness aplikacije MIND YETI u prevenciji problema u ponašanju kod djece”

Opis projekta
Cilj projekta je evaluirati učinkovitost korištenja tehnologije i mobilnih aplikacija u prevenciji problema u ponašanju kod djece. U tu svrhu će učenici osnovnih škola u Seattle-u koristiti MIND YETI mindfulness aplikaciju za djecu u razdoblju od 12 tjedana te će se provesti kvazi-eksperimentalna studija učinka primjenjene aplikacije u prevenciji problema u ponašanju djece (s tri ponovljenja mjerenja).

Šifra projekta
MindYETI

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Komercijalna usluga

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 Committee for Children, Seattle, SAD i University of Washington

Ukupan iznos financiranja projekta
13.508,00 USD

Trajanje projekta
2018-01-07 - 2020-01-08

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (13.508,00 USD)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Josipa Mihić (MBZ: 302573, CROSBI: 26506) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2018-01-07 - 2020-01-08]