Prediktori kriminalnog povrata u hrvatskom zatvorskom sustavu

Opis projekta
Cilj projekta je utvrditi statične i dinamičke čimbenike koji imaju najvišu prediktivnu vrijednost za kriminalni povrat. Podaci se prikupljaju u suradnji s Centrom za dijagnostiku u Zagrebu Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa. Za sve osuđene počinitelje kaznenih djela koji tijekom 2016. i 2017. godine uđu u hrvatski zatvorski sustav i obrađeni su u Centru za dijagonostiku u Zagrebu prikupljaju se psihodijagnostički, socijalni, kriminološki podaci te rezutati testiranja osobnosti i inteligencije te podaci o izdržavanju sadašnje kazne zatvora kao i podaci o tome jesu li povratnici u zatvorski sustav. Riječ je o oko 2400 zatvorenika za koje će se objediniti podaci iz baze podataka i iz osobnika kako bi se dobila cjelovita baza te kako bi se mogla utvrditi prediktivna vrijednost različitih obilježja. Rezultati će ukazati na čimbenike kojima treba dati veću težinu pri procjeni rizika za ponovno počinjenje kaznenog djela i povratak zatvorenika u zatvorski sustav.

Akronim
PredKrimPov

Šifra projekta
ERF-2019-7

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Zagrebu - Sveučilište u Zagrebu

Ukupan iznos financiranja projekta
1.282,00 HRK

Trajanje projekta
2016-06-06 - 2020-06-05

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (1.282,00 HRK)
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb - Partner

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Martina Lotar Rihtarić (MBZ: 290943, CROSBI: 31661) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2016-06-06 - 2020-06-05]
Irma Kovčo Vukadin (MBZ: 190310, CROSBI: 21152) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2016-06-06 - 2020-06-05]
Ivana Vrselja (MBZ: 302514, CROSBI: 24152) - Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb - Suradnik [2016-06-06 - 2020-06-05]