Otpornost rizičnih obitelji

Opis projekta
Riječ je o istraživanju koje u fokus stavlja razumijevanje otpornosti kod rizičnih obitelji iz perspektive stručnjaka i obitelji. Otpornost je složen fenomen čija se obilježja istražuju različitim metodološkim pristupima i s populacijama izloženim stresu i riziku na različite načine i u različitom opsegu. Ovo se istraživanje nastavlja na istraživanja iz prethodnih sveučilišnih potpora (Otpornost adolescenata u dječjim domovima, Istraživanje otpornosti obitelji te Povezanost individualne i obiteljske otpornosti), ali i istraživanja FamResPlan (financirano od HRZZ IP-Z014-09-9515), kojima su obuhvaćena djeca u dječjim domovima, učenici prvih razreda srednjih škola te studenti prve godine preddiplomskih studija. Navedena istraživanja bila su usmjerena na istraživanje individualne i obiteljske otpornosti u redovnoj populaciji. Ovo istraživanje fokus stavlja na populaciju u riziku, specifičnije na rizične obitelji s kompleksnim intervencijskim potrebama. Stoga je cilj ovog istraživanja steći uvid u obilježja otpornosti kod rizičnih obitelji iz perspektive stručnjaka te samih rizičnih obitelji. Definirana su sljedeća istraživačka pitanja: 1. Što stručnjaci koji rade s rizičnim obiteljima prepoznaju kao rizike, zaštitne snage i procese te potrebe rizičnih obitelji? 2. Što članovi rizičnih obitelji prepoznaju kao rizike, zaštitne snage i procese te potrebe vlastite obitelji? 3. Kako stručnjaci koji rade s rizičnim obiteljima opisuju obiteljsku otpornost? 4. Kako pojedini članovi i obitelj kao cjelina opisuju obiteljsku otpornost? Dvije su ključne skupine sudionika: stručnjaci koji izravno rade s rizičnim obiteljima u području socijalne skrbi i civilnog sektora te dvije rizične obitelji s područja Grada Zagreba. Rizične obitelji uključit će se na preporuku stručnjaka, odnosno temeljem njihove stručne procjene da se radi o obiteljima koje se uspješno nose s kompleksnim rizicima (dakle, uvjetno rečeno mogu se smatrati otpornima). Obitelji će same odlučivati žele li se uključiti u istraživanje. Istraživanje će se provesti u dvije faze: 1.faza- priprema vodiča za razgovor u fokusnim grupama te protokola za individualne i obiteljski intervju. Pritom će se koristiti spoznaje nastale u okviru prethodnih istraživanja iz prethodnih sveučilišnih potpora. U ovoj fazi, ali u kasnijima, naglasak će biti stavljen i na dodatnu edukaciju članica istraživačkog tima posebno kroz suradnju s vanjskim suradnicima. 2. faza- fokus grupe sa stručnjacima te analiza stručne dokumentacije u odnosu na rizične obitelji s kojima stručnjaci rade. U ovoj fazi idenificirat će se rizične obitelji kojima će se ponuditi sudjelovanje u istraživanju, poštujući etičke principe dobrovoljnosti i povjerljivosti. 3.faza- intervjui s dvije rizične obitelji (pojedinačni i obiteljski intervju). Istraživanje se temelji na kvalitativnom pristupu te će podaci dobiveni kroz fokus grupu i analizu dokumentacije te intervjue s obiteljima biti analizirani kvalitativnom analizom. U istraživanju će se koristiti i participativni pristup u odnosu na aktivno uključivanje stručnjaka i obitelji, sukladno njihovom interesu i mogućnostima u analizu i razumijevanje dobivenih podataka.

Šifra projekta
ERF-2017-7

Poziv
Sveučilište u Zagrebu, potpora istraživanjima

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Ukupan iznos financiranja projekta
19.522,00 HRK

Trajanje projekta
2017-07-15 - 2017-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (19.522,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ivana Borić (MBZ: 273764, CROSBI: 1570) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2017-07-15 - 2017-12-31]
Antonija Žižak (MBZ: 92471, CROSBI: 30300) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-07-15 - 2017-12-31]
Nivex Koller-Trbović (MBZ: 135803, CROSBI: 12328) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-07-15 - 2017-12-31]
Gabrijela Ratkajec Gašević (MBZ: 301074, CROSBI: 24153) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-07-15 - 2017-12-31]
Anja Mirosavljević (MBZ: 317030, CROSBI: 26534) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-07-15 - 2017-12-31]