Otpornost rizičnih obitelji: mapiranje i analiza intervencija za obizelji s kompleksnim potrebama

Opis projekta
Riječ je o istraživanju čiji je cilj mapirati i analizirati intervencije u sustavu pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi namijenjene obiteljima s kompleksnim potrebama i rizicima.Otpornost je složen fenomen čija se obilježja istražuju različitim metodološkim pristupima i s populacijama izloženim stresu i riziku na različite načine i u različitom opsegu. Ovo se istraživanje nastavlja na istraživanja iz prethodnih sveučilišnih potpora (Otpornost adolescenata u dječjim domovima, Istraživanje otpornosti obitelji te Povezanost individualne i obiteljske otpornosti te Otpornost rizičnih obitelji), ali i istraživanja FamResPlan (financirano od HRZZ IP-Z014-09-9515), kojima su obuhvaćena djeca u dječjim domovima, učenici prvih razreda srednjih škola, studenti prve godine preddiplomskih studija, stručnjaci koji rade s obiteljima u riziku te same obitelji u riziku. Jedna od ključnih poruka navedenih istraživanja, naročito istaknuta kroz perspektivu stručnjaka koji rade s obiteljima (u civilnom i javnom sektoru) je nedostatak adekvatnih intervencija, odnosno nepostojanje pouzdanih informacija o broju i vrsti intervencija te samim pružateljima usluga. Posljedice nepoznavanja dostupnih intervencija pridodaju nove rizike za same obitelji (koje vrlo često primaju mnoge intervencije koje su međusobno neusklađene), ali i za sustav u cjelini, budući da ne omogućuju procjenu učinkovitosti i planiranje novih intervencija. Cilj je ovog istraživanja mapirati i analizirati intervencije u sustavu pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi namijenjene obiteljima s kompleksnim potrebama i rizicima. Polazeći od razumijevanja obitelji s kompleksnim potrebama kao one kojoj treba intenzivna stručna pomoć, podrška i/ili nadzor i koja bi imala koristi od ko-ordiniranih socijalnih, psihosocijalnih, mentalno zdravstvenih i pravosudnih usluga definirana su sljedeća istraživačka pitanja: 1.Što ključne osobe u sustavu pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi navode kao prednosti i nedostatke aktualnog sustava intervencija za obitelji s kompleksnim potrebama? 2.Koje intervencije za obitelji s kompleksnim potrebama trenutno postoje u sustavu pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi? 3.Koja su ključna obilježja intervencija za obitelji s kompleksnim potrebama u sustavu pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi? 4.Koje su sličnosti, razlike i specifičnosti intervencija za obitelji s kompleksnim potrebama na razini sva tri sustava? 5.Kako stručnjaci u sustavima pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi procjenjuju usklađenost intervencija za obitelji s kompleksnim potrebama u različitim sektorima? U istraživanju će sudjelovati dvije skupine sudionika: ključne osobe u sektorima pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi (razina ministarstava u javnom sektoru te krovnih organizacija u civilnom sektoru) te stručnjaci zaposleni u ustanovama i organizacijama (u civilnom i javnom sektoru) u području pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi.

Šifra projekta
ERF-2018-3

Poziv
Sveučilište u Zagrebu, potpora istraživanjima

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Ukupan iznos financiranja projekta
24.996,00 HRK

Trajanje projekta
2018-07-15 - 2018-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (24.996,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ivana Borić (MBZ: 273764, CROSBI: 1570) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2018-07-15 - 2018-12-31]
Gabrijela Ratkajec Gašević (MBZ: 301074, CROSBI: 24153) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-07-15 - 2018-12-31]
Anja Mirosavljević (MBZ: 317030, CROSBI: 26534) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-07-15 - 2018-12-31]
Antonija Žižak (MBZ: 92471, CROSBI: 30300) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-07-15 - 2018-12-31]
Ivana Maurović (MBZ: 315320, CROSBI: 25165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-07-15 - 2018-12-31]
Andrea Ćosić (MBZ: 364563, CROSBI: 34396) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-07-15 - 2018-12-31]