Participacija djece u sustavu odgoja i obrazovanja

Opis projekta
Škole kao odgojno-obrazovne ustanove važno su okruženje za rast i razvoj svakog djeteta. Djeca u školi provode značajan dio svog vremena, kroz učenje, igru i druženje izgrađujući svoju socijalnu mrežu i sebe kao pojedinca te je upravo škola ključno mjesto na kojem se uče, promoviraju, ali i ostvaruju dječja prava. Participacija učenika u školi podrazumijeva različite stvari: od formalne participacije kroz učenička predstavnička tijela, individualni doprinos na razini razreda, sudjelovanje u akcijama i projektima do samostalnog iniciranja projekata u školi. Cilj ovog istraživanja je steći dublje razumijevanje participacije djece u sustavu odgoja i obrazovanja iz perspektive djece (učenika) i odraslih (nastavnika i stručnih suradnika). Definirana su sljedeća istraživačka pitanja: kako učenici i odrasli doživljavaju školu; kako učenici i odrasli doživljavaju participaciju djece u školi; koji su oblici i razine participacije učenika u školama; koja je uloga vijeća učenika u odnosu na participaciju djece u školi; koja je uloga odraslih u participaciji učenika u školi?; što potiče, a što otežava participaciju djece u školi?

Šifra projekta
ERF

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 Ured Pravobranitelja za djecu RH

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 HRK

Trajanje projekta
2017-09-01 - 2019-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ivana Borić (MBZ: 273764, CROSBI: 1570) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2017-09-01 - 2019-12-31]
Andrea Ćosić (MBZ: 364563, CROSBI: 34396) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-09-01 - 2019-12-31]
Valentina Kranželić (MBZ: 244084, CROSBI: 26309) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-09-01 - 2019-12-31]
Anja Mirosavljević (MBZ: 317030, CROSBI: 26534) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-09-01 - 2019-12-31]