Jezične vještine rano implantirane djece i učenika

Opis projekta
Cilj ovoga istraživanja je longitudinalno procijeniti neka jezična znanja kod rano implantirane djece i učenika osnovnoškolske dobi, odnosno receptivni vokabular te razinu razumijevanja gramatike. Godišnje se u Hrvatskoj implantira tridesetak djece u ranoj dobi, do treće godine života. Nakon ugradnje kohlearnog implantata neophodna je kontinuirana rehabilitacija slušanja, jezika i govora kako bi implantirana djeca mogla razviti jezik. Iako je kohlearna implantacija omogućila brojnoj djeci pohađanje redovnog vrtića, osnovne i srednje škole, znanstvena istraživanja i dalje evidentiraju postojanje značajnog broja djece čija se razina jezične percepcije i produkcije kao i razina cjelokupnih socijalnih i akademskih vještina razlikuje od vještina djece urednoga razvoja – značajno kasne u razvoju vokabulara i gramatike. Iako je ranija dob implantacije značajan prediktor boljih jezičnih vještina, vještina čitanja i pisanja i posljedično akademskog uspjeha gluhe djece u odnosu na onu koja su kasnije implantirana, veliki dio rano implantirane djece kasni za svojim čujućim vršnjacima. Vokabular im je sužen u odnosu na vokabular djece urednoga sluha iste slušne/kronološke dobi, produciraju manje rečenica, rečenice su kraće i nedostaju funkcionalne riječi, a na području gramatike najviše teškoća imaju u razumijevanju morfosintaktičkih struktura. Određen broj, čak i rano implantirane djece, iz nepoznatih razloga ne napreduje u jezično-govornom razvoju te je za tu djecu, s obzirom da nemaju kapaciteta za usvajanje jezika putem slušanja, potreban drugačiji pristup – potrebna je komunikacija u vizualnom modalitetu, odnosno što ranija komunikacija nacionalnim znakovnim jezikom te kasnije usvajanje standardnog govornog jezika kao drugog jezika, a na temeljima prethodno usvojenog prvog (znakovnog) jezika. U Hrvatskoj postoji tek nekoliko sporadičnih istraživanja jezične kompetencije djece, odnosno učenika s KI te je više nego poželjno i u našim nacionalnim uvjetima provoditi takva i slična istraživanja. Sudionici istraživanja bit će djeca predškolske dobi (5 do 7 godina) i učenici redovne osnovne škole polaznici od 3. do 8. razreda koji su implantirani do 3. godine života. Kontrolni uzorak činit će skupina čujuće djece/učenika izjednačenih po kronološkoj dobi i skupina djece/učenika izjednačena po slušnoj dobi s implantiranom djecom/učenicima. U istraživanju će sudjelovati u gluhi učenici koji nisu implantirani, a koriste hrvatski znakovni jezik te ostale sustave komunikacije. U istraživanju će se koristiti NRDLS-HR (Nove Reynell razvojne jezične ljestvice), Peabody slikovni test rječnika – PPVT-III-HR te Test razumijevanja gramatike – TROG-2:HR. Također će se koristiti upitnik za roditelje koji se odnosi na pitanja u vezi anamnestičkih i demografskih podataka o učeniku.Provest će se strukturirani intervjui s roditeljima u kojim će se ispitati roditeljska perspektiva na proces otkrivanja oštećenja sluha i rane intervencija djeteta s oštećenjem sluha. Nadalje, provest će se longitudinalno praćenje rano implantiranog djeteta koje prima bimodalnu ranu intevenciju, na hrvatskom govornom jeziku i hrvatskom znakovnom jeziku.Rezultati će biti obrađeni kvantitativnom i kvalitativnom metodologijom. Ovo bi istraživanje pokazalo učinkovitost primjene navedenih mjernih instrumenata koji do sada nisu sustavno korišteni u procjeni jezičnih vještina djece/učenika s KI.

Šifra projekta
ERF-2018-6

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Ukupan iznos financiranja projekta
19.560,00 HRK

Trajanje projekta
2018-01-01 - 2020-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (19.560,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ljubica Pribanić (MBZ: 108136, CROSBI: 11420) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2018-01-01 - 2020-12-31]
Iva Hrastinski (MBZ: 281820, CROSBI: 22614) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-01-01 - 2020-12-31]
Renata Mohr Nemčić (MBZ: 314565, CROSBI: 30528) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-01-01 - 2018-09-30]
Dora Knežević (MBZ: 358634, CROSBI: 33831) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-01-01 - 2018-12-31]
Marina Milković (MBZ: 257202, CROSBI: 21999) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-01-01 - 2020-12-31]
Luka Bonetti (MBZ: 256892, CROSBI: 20996) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-10-01 - 2020-12-31]
Tomislav Radošević (MBZ: 379562, CROSBI: 1257) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-09-01 - 2020-12-31]