Kompetencije stručnjaka pomagačkih profesija u pružanju psihosocijalnih intervencija mladima s problemom ovisnosti o kockanju

Opis projekta
Radi se o nastavku prošlogodišnje istraživačke potpore Sveučilišta u kojoj je sudjelovalo N=683 stručnjaka, te komplementarnom nastavku istraživanja u okviru projekta „Kockanje mladih u Hrvatskoj“ koje se provodi od 2010. godine. U istraživanju će sudjelovati psiholozi, psihijatri, socijalni pedagozi i socijalni radnici zaposleni u sustavu zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa i organizacija civilnog društva, a koji rade s mladima s problemima u ponašanju, među kojima su problemi povezani s kockanjem sve izraženiji. Cilj projekta je putem fokusnih grupa i intervjua istražiti njihovu samoprocjenu kompetentnosti za intervencije, odnosno tretmanski rad s mladima koji imaju probleme povezane s kockanjem. Svrha istraživanja je temeljem dublje kvalitativne analize dobiti uvide u potrebe specifičnih edukacija i profesionalnih potreba stručnjaka, kako bi se narednim projektnim aktivnostima i obrazovnim programima moglo usmjereno raditi na cjeloživotnom učenju i jačanju kapaciteta sustava u razvoju primjerenih psihosocijalnih i psihoedukativnih intervencija.

Šifra projekta
ERF-2018-2

Poziv
Sveučilišna potpora istraživanjima

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Zagrebu - Sveučilište u Zagrebu

Ukupan iznos financiranja projekta
24.999,00 HRK

Trajanje projekta
2018-03-01 - 2018-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (24.999,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Dora Dodig Hundrić (MBZ: 314554, CROSBI: 33530) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-03-01 - 2018-12-31]
Sabina Mandić (MBZ: 360601, CROSBI: 34017) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-03-01 - 2018-12-31]
Neven Ricijaš (MBZ: 273753, CROSBI: 25258) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2018-03-01 - 2018-12-31]