Istraživanje usklađenosti programa prevencije ovisnosti s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS) – doprinos unapređenju prevencije ovisnosti u Republici Hrvatskoj

Opis projekta
Od 2010. godine Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu provode suradničke projekte u svrhu poboljšanja hrvatskih napora u prevenciji uporabe droga i strategije. Najnoviji primjer prevođenja znanja u praksu je primjena Europskih standarda kvalitetne prevencije droga (EDPQS). Ciljevi istraživanja su istražiti (1) potrebe pružatelja preventivnih programa i drugih dionika za obukom i jačanje kapaciteta kako bi podržali implementaciju EDPQS-a i poboljšali kvalitetu prevencije, (2) resurse i snage pružatelja preventivnih programa za razvoj, provedba i evaluacija preventivnih programa u skladu s EDPQS i (3) prilikama i izazovima procesa implementacije EDPQS-a u područjima međudržavnih razmatranja kao i u prve dvije faze projektnog ciklusa - Procjena potreba i Procjena resursa.

Šifra projekta
ERF_DOM_NOS_2016 _EDPQS

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

Ukupan iznos financiranja projekta
49.700,00 HRK

Trajanje projekta
2016-01-01 - 2016-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (49.700,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Valentina Kranželić (MBZ: 244084, CROSBI: 26309) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2016-01-01 - 2016-12-31]
Martina Ferić (MBZ: 244062, CROSBI: 32137) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2016-01-01 - 2016-12-31]