Evaluacija programa 'Priprema za izlazak iz skrbi' i usluge osobnih mentora

Opis projekta
Svrha istraživanja je evaluacija procesa i ishoda intervencije, odnosno učinaka posttretmanske zaštite s mladima koji izlaze iz alternativne skrbi/odgojne ustanove (SOS Dječje selo Hrvatska, Dom za odgoj Split, Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, Udruga udomitelja Zipka, Udruga Most) u okviru programa naziva „Priprema za izlazak iz skrbi“. Cilj istraživanja je analizirati iskustva stručnjaka i korisnika s programom, odnosno ispitati očekivanja i doživljaj programa od strane korisnika i stručnjaka/osobnih mentora, eventualne dobiti, slabosti te preporuke za njegovo poboljšanje. Glavni fokus evaluacije odnosi se na istraživanje korisničke i stručnjačke perspektive o učinkovitosti ovog programa. Evaluacija nekog programa smatra se temeljem za stvaranje prakse temeljene na dokazima (Edmond i sur., 2006), a evaluacija programa/intervencija u Hrvatskoj je rijetka pojava. Posebice se to odnosi na korisničku perspektivu pa je je evaluacija različitih usluga od strane korisnika kod nas još uvijek iznimka. Osim toga, evaluacija je iznimno važna za stvaranje učinkovite prakse, ali i ujednačavanje rada osobnih mentora koji provode posttretman na razini RH. U skladu s ciljem istraživanja postavljena su sljedeća istraživačka pitanja: 1. Kako korisnici i stručnjaci doživljavaju program? 2. Koje su dobiti od programa iz korisničke i stručnjačke perspektive? 3. Koje su slabosti programa iz korisničke i stručnjačke perspektive? 4. Koji su prijedlozi za poboljšanje programa iz korisničke i stručnjačke perspektive? 5. Koji su razlozi za uključivanjem korisnika u program iz korisničke i stručnjačke perspektive? 6. Koja su očekivanja korisnika od programa?

Šifra projekta
ERF_DOM_NOS_2019_PRIPREMA

Poziv
SOS Dječje selo

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 SOS Djecje selo Hrvatska

Ukupan iznos financiranja projekta
18.860,00 HRK

Trajanje projekta
2019-10-01 - 2021-01-15

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (18.860,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anja Mirosavljević (MBZ: 317030, CROSBI: 26534) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2019-10-01 - 2021-01-15]
Ivana Maurović (MBZ: 315320, CROSBI: 25165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-10-01 - 2021-01-15]