Procedural safeguards of accused or suspected children: improving the implementation of the right to individual assessment (IA_CHILD)

Opis projekta
Projekt Procedural safeguards of accused or suspected children: improving the implementation of the right to individual assessment”(IA-CHILD) započeo je 1. siječnja 2019. godine. Glavni koordinator je Lithuanian Law Institute (LIL), a projektni partneri su institucije iz Grčke (Aristotle University of Thessaloniki), Cipra (HFC Hope for Children Policy Center), Belgije (IAYFJM International Association of Youth and Family Judges and Magistrates), Litve (spomenuti LIL i Pravobranitelj za djecu Republike Litve) i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet iz Hrvatske. Projekt financira Europska unija, odnosno Europska komisija kroz Justice Program. Planirano trajanje projekta je do kraja 2020. godine. Cilj projekta je istražiti, analizirati, usporediti i unaprijediti proces procjene potreba, rizika i snaga maloljetnih počinitelja kaznenih djela u EU. Specifični ciljevi usmjereni su ka istraživanju zakonske regulative i prakse provedbe individualne procjene u četiri zemlje EU, identificiranje najboljih praksi i izazova, priprema preporuka za unapređenje procesa procjene, povećanje znanja i povezivanje stručnjaka i znanstvenika koji se ovom temom bave u EU. Ovaj se projekt bavi temom unapređenja prava djece koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenom postupku, odnosno unapređenjem i zaštitom prava osumnjičene ili optužene djece na individualnu procjenu u kaznenom postupku. Specifičnije, cilj projekta je pridonijeti adekvatnoj implementaciji članka 7. Direktive (EU) 2016/800 o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima. Prema Direktivi, države članice morale su svoje zakone i druge propise uskladiti s ovom Direktivom do 11.6.2019. godine. No, pravilna implementacija i primjena Direktive može se postići tek nakon istraživanja trenutne situacije provedbe procjene djece počinitelja kaznenih djela u državama članicama EU. Stoga se u okviru ovog projekta detaljno istražuje stanje s procesom procjene u četiri države članice (Litva, Grčka, Cipar i Hrvatska). Objedinjavanjem iskustava partnerskih zemalja nastoje se pronaći najbolji načini za postizanje i implementaciju ciljeva Direktive, uključujući i stručnjake iz drugih zemalja EU-a s dobro razvijenim sustavom individualne procjene. Na kraju projekta partneri će moći predložiti nacionalnim zakonodavcima i Europskoj komisiji znanstveno utemeljene načine poboljšanja provedbe članka 7. Direktive. Osim toga, kroz e-edukacije, radionice, konferenciju, nacionalna izvješća i priručnik, koje su sastavne aktivnosti i ishodi ovog projekta, podići će se razina kompetencija stručnjaka koji procjenu provode u praksi ili je koriste pri donošenju odluka kada je riječ o maloljetnim počiniteljima kaznenih djela. Tako će se kroz edukacije podići razina znanja stručnjaka u praksi vezano uz različite modele procjene maloljetnika u zemljama EU, razmijeniti će se primjeri dobrih praksi provedbe procjene, podići će se razina zaštite dječjih prava i potreba djece u kaznenom postupku, doprinijet će se učinkovitijoj implementaciji Direktive 2016/800 te će se umrežiti stručnjaci i znanstvenici iz različitih zemalja EU koji se bave temom procjene maloljetnih počinitelja kaznenih djela. Tijekom 2020. planira se objaviti i knjiga nastala kao rezultat projekta na temu procjene maloljetnih počinitelja kaznenih djela, primjera dobrih praksi provedbe procjene u EU i rezultata istraživanja.

Akronim
IA_CHILD

Šifra projekta
JUST-AG-2017/JUST-JACC-AG-2017

Poziv
JUST-AG-2017/JUST-JACC-AG-2017

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Ukupan iznos financiranja projekta
261.976,15 EUR

Trajanje projekta
2019-01-01 - 2020-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner (37.786,77 EUR)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Dora Dodig Hundrić (MBZ: 314554, CROSBI: 33530) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2001-01-20 - 2001-04-20]
Anja Mirosavljević (MBZ: 317030, CROSBI: 26534) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2001-01-20 - 2031-12-20]
Neven Ricijaš (MBZ: 273753, CROSBI: 25258) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2001-01-20 - 2031-12-20]
Sabina Mandić (MBZ: 360601, CROSBI: 34017) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2001-01-20 - 2031-12-20]