Participacije djece u RH- analiza stanja

Opis projekta
Cilj projekta je dobivanje uvida o participaciji djece kroz četiri aspekta: zakonsko uređenje, istraživanja o dječjoj participaciji, poučavanje o dječjoj participaciji te prikaz primjera dobre prakse sudjelovanja djece. S tim u vezi, istraživački tim od pet znanstvenica s Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta (studijski program Socijalna pedagogija) i Filozofskog fakulteta (studij Pedagogije), u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, proveo je tijekom 2015. analizu stanja u području dječje participacije u Hrvatskoj. Poseban fokus u analizi stavljen je na sudjelovanje djece iz tzv. ranjivih skupina, koja su u većem riziku od nesudjelovanja ili manjeg sudjelovanja zbog svojih osobnih obilježja, teškoća te uvjeta života koji im otežavaju participaciju. Kako bi se ostvarili ciljevi studije i stekao dubinski uvid u područje, primijenjen je kvalitativni istraživački pristup: metoda desk analize (analize već dostupnih materijala, dokumenata, praksi), konzultacija s relevantnim stručnjacima te terenske posjete. Kvalitativni istraživački pristup uobičajeno se koristi u društvenim znanostima kada se želi steći dublje razumijevanje određenog fenomena o kojem nema dovoljno informacija i razumijevanja.

Šifra projekta
ERF- 1

Poziv

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 Ured UNICEF-a za Hrvatsku

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 HRK

Trajanje projekta
2015-05-01 - 2017-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ivana Borić (MBZ: 273764, CROSBI: 1570) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2015-05-01 - 2017-12-31]
Nivex Koller-Trbović (MBZ: 135803, CROSBI: 12328) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-05-01 - 2017-12-31]
Anja Mirosavljević (MBZ: 317030, CROSBI: 26534) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-05-01 - 2017-12-31]