Vještina pisanja kod mladih i odraslih s jezičnim poremećajima

Opis projekta
Vještina pisanja ključna je vještina suvremenog društva i jedna od temeljnih okosnica uspješnog obrazovanja i profesionalnog razvoja. Dosadašnja istraživanja u području pisanja uglavnom su bila usmjerena na analizu samog produkta pisanja, odnosno teksta. Glavno istraživačko pitanje ovog istraživanja jest što se događa u pozadini procesa pisanja, odnosno koje su kognitivne odrednice ovog jezičnog ponašanja? Ovo pitanje postaje još zanimljivije njegovim postavljanjem u klinički kontekst i to posebice onih skupina kod kojih su jezične sposobnosti narušene. Također, zanimljivo je promotriti i koliko je vještina pisanja kao jedna od četiri jezične djelatnosti zastupljena u logopedskoj intervenciji i kakva je općenito njihova teorijska utemeljenost. Pitanje o teorijskoj utemeljenosti logopedske intervencije moguće je ispitati na dva načina: kvantitativno, odnosno putem valjanog upitnika te metaanalizom znanstvenih radova. U ovom prijedlogu, a u suradnji s interdisciplinarnim međunarodnim timom suradnika, primijenit će se oba pristupa kako bi se ponudili objektivni odgovori na postavljena istraživačka pitanja.

Šifra projekta
ERF-2017-3

Poziv
Potpore Sveučilišta u Zagrebu

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Vlastiti resursi

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Zagrebu - Sveučilište u Zagrebu

Ukupan iznos financiranja projekta
22.522,00 HRK

Trajanje projekta
2017-04-01 - 2017-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (22.522,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Jelena Kuvač Kraljević (MBZ: 244095, CROSBI: 22948) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2017-04-01 - 2017-04-01]
Mirjana Lenček (MBZ: 190354, CROSBI: 22924) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-04-01 - 2017-12-31]
Gordana Hržica (MBZ: 273775, CROSBI: 22618) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-04-01 - 2017-12-31]
Marina Olujić (MBZ: 357940, CROSBI: 33769) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-04-01 - 2017-12-31]
Ana Matić (MBZ: 356452, CROSBI: 33628) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-04-01 - 2017-12-31]