Europski protokol za procjenu socijalno-emocionalnih vještina djece EAP_SEL

Opis projekta
Socijalno-emocionalne kompetencije u ranom djetinjstvu u fokusu su istraživačkog projekta "Europski protokol za procjenu socijalno-emocionalnih vještina djece (EAP_SEL)" financiranog od strane EU. Eksperimentalne studije SEL programa provedene su u Italiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Švicarskoj i Švedskoj. Program Promicanje alternativnih strategija mišljenja (PATHS) proveden je s djecom u četiri zemlje, a program socijalno-emocionalnog treninga (SET) proveden je u Švedskoj. Randomizirana studija uključivala je 876 djece u longitudinalnom istraživanju s početnim praćenjem te ponovljenim praćenjima šest i osam mjeseci nakon završetka provedbe programa. Opći ciljevi projekta EAP_SEL bili su: - razviti i validirati Europski protokol za procjenu socijalne i emocionalne zrelosti djece; - ponuditii nastavnicima na raspolaganje set SEL programa i alata; - izvršiti niz paralelnih istražoivanja učinaka SEL treninga u zemljama uključenima u projekt, kako bi se iznijele i podijelile dobre prakse podučavanja; - pomoći učenicima da steknu ključne kompetencije potrebne za njihov osobni razvoj, buduće zaposlenje i aktivno građanstvo; - procijeniti učinkovitost intervencija za socijalno-emocionalno učenje; te - osnovati Europski odbor za socijalno emocionalno učenje.

Akronim
EAP_SEL

Šifra projekta
527206-LLP-1-2012-1-IT-COMENIUS-CMP

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Ukupan iznos financiranja projekta
170.671,25 HRK

Trajanje projekta
2012-01-09 - 2015-01-09

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner (170.671,25 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Josipa Mihić (MBZ: 302573, CROSBI: 26506) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2012-01-09 - 2015-01-09]
Miranda Novak (MBZ: 302562, CROSBI: 24098) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2012-01-09 - 2015-01-09]
Josipa Bašić (MBZ: 2480, CROSBI: 18231) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2012-01-09 - 2015-01-09]