Iskustvo vršnjačkog nasilja, socijalna i emocionalna kompetencija djece s teškoćama u razvoju

Opis projekta
Istraživanje je nastavak prethodnih, usmjerenih na iskustvo vršnjačkog nasilja, s tim da se ovim istraživanjem stavlja fokus na adolescente s intelektualnim teškoćama koji se školuju u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja, te se pored vršnjačkog nasilja istražuju njihove socijalne i emocionalne kompetencije, te problemi mentalnog zdravlja. Cilj istraživanja je utvrditi postoji li povezanost između socijalne i emocionalne kompetencije, vršnjačkog nasilja i problema mentalnog zdravlja adolescenata s intelektualnim teškoćama. Predviđeno je provođenje istraživanja u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja. Uzorak ispitanika obuhvaća adolescente s lakim intelektualnim poteškoćama i dodatnim smetnjama, polaznike sedmih i osmih razreda osnovnih škola, te srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u programima za stjecanje niže stručne spreme. Ovo istraživanje doprinijeti će razumijevanju odnosa socijalne i emocionalne kompetencije, problema mentalnog zdravlja i vršnjačkog nasilja kod adolescenata s intelektualnim teškoćama, te rezultirati smjernicama za unapređenje edukacijsko-rehabilitacijske prakse u Hrvatskoj.

Akronim
NASEK DTUR

Šifra projekta
ERF-2017-11

Poziv
Sveučilište u Zagrebu, potpora istraživanjima

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Zagrebu - Sveučilište u Zagrebu

Ukupan iznos financiranja projekta
48.845,00 HRK

Trajanje projekta
2017-09-01 - 2019-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (48.845,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Snježana Sekušak Galešev (MBZ: 135794, CROSBI: 12350) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-09-01 - 2019-12-31]
Anamarija Žic-Ralić (MBZ: 190332, CROSBI: 30240) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2017-09-01 - 2019-12-31]
Natalija Lisak Šegota (MBZ: 301085, CROSBI: 24045) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-09-01 - 2019-12-31]
Ljiljana Pintarić Mlinar (MBZ: 190400, CROSBI: 26704) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-09-01 - 2019-12-31]