Seksualna viktimizacija djece

Opis projekta
Glavni cilj ovog istraživanja je stjecanje uvida u značajna obilježja različitih pojavnih oblika seksualne viktimizacije djece kroz analizu slučajeva prijavljenih policiji. Riječ je o fenomenološkom istraživanju kojim se nastoji steći uvid u bitna obilježja samog kaznenog djela, okolnosti viktimizacije, obilježja žrtve te obilježja počinitelja. Također, obzirom da je reforma kaznenog zakonodavstva donijela značajne izmjene upravo u području zaštite seksualnog integriteta djece te postupanja prema žrtvama kaznenih djela, istraživanjem će se dati vrijedna povratna informacija zakonodavcu u smislu praktičnih izazova u provedbi zakona.

Šifra projekta
ERF-2017-8

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Zagrebu - Sveučilište u Zagrebu

Ukupan iznos financiranja projekta
52.168,00 HRK

Trajanje projekta
2017-01-01 - 2019-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (52.168,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Irma Kovčo Vukadin (MBZ: 190310, CROSBI: 21152) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2017-01-01 - 2019-12-31]
Milko Mejovšek (MBZ: 30343, CROSBI: 18807) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-01-01 - 2019-12-31]
Vladimira Žakman-Ban (MBZ: 91003, CROSBI: 30182) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-01-01 - 2019-12-31]
Anita Jandrić Nišević (MBZ: 255360, CROSBI: 21165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-01-01 - 2019-12-31]
Martina Lotar Rihtarić (MBZ: 290943, CROSBI: 31661) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-01-01 - 2019-12-31]