Stavovi studenata kazneno-pravnih studija o lezbijkama i gej muškarcima

Opis projekta
Osnovna ideja kazneno-pravnog sustava je pružanje odgovarajuće zaštite i pravde osobama čija su prava povrijeđena. Viktimizacija homoseksualnih pojedinaca (zbog njihove seksualne orijentacije) može imati različite oblike - od uznemiravanja do fizičkog nasilja. Institucionalne predrasude glavni su razlog zbog kojeg ljudi iz ove manjinske skupine nerado prijavljuju viktimizaciju. Na taj način ne dobivaju odgovarajuću podršku i iskustvo pravde u društvu te mogu postati marginalizirani i očajni građani. Važan element studiranja je stjecanje profesionalnog znanja, ali i razvoj stavova koji su utemeljeni na suvremenim standardima o ljudskim pravima. To je posebno važno za studente kazneno-pravnih studija jer su oni budući stručnjaci koji bi trebali zaštititi ranjive skupine u svojim društvima. Značaj ovog projekta je u važnosti teme u okviru poboljšanja temeljnih ljudskih prava - prava na jednak tretman u društvenim institucijama. Drugi značaj ovog projekta je u suradničkoj prirodi ovog projekta - američki i hrvatski znanstvenici radit će zajedno na ovom projektu, učeći jedni od drugih i razvijajući strategije s istim ciljem - poboljšati obrazovanje studenata kazneno-pravnih studija kako bi odgovaralo potrebama jednoj od marginaliziranih grupa unutar društva.

Šifra projekta
ERF_INT_PART_2015_CRIMINAL

Poziv
US embassy

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 US Embassy

Ukupan iznos financiranja projekta
2.080,00 USD

Trajanje projekta
2015-03-09 - 2015-12-09

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (2.080,00 USD)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Irma Kovčo Vukadin (MBZ: 190310, CROSBI: 21152) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2015-09-03 - 2015-12-03]