Iskustvo vršnjačkog nasilja kod djece s ADHD poremećajem III

Opis projekta
Istraživanje je nastavak prethodna dva istoimena istraživanja za koje je dobivena potpora Sveučilišta. Cilj istraživanja je uvid u iskustvo vršnjačkog nasilja kod djece s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) u Hrvatskoj. Veći broj inozemnih istraživanja upozorava na povećanu učestalost iskustva vršnjačkog nasilja (žrtva, provokativna žrtva, nasilnik) kod djece s ADHD poremećajem u odnosu na tipične vršnjake (npr. Unnever i Cornell, 2003; Holbmer i Hjern, 2008; Wiener i Mak, 2009; Bacchini, Affuso i Trotta, 2008). Brojna obilježja djece s ADHD-om mogu utjecati na njihovo sudjelovanje u vršnjačkom nasilju. Među razlozima ozbiljnih problema u kontaktu s vršnjacima navode se impulzivnost, nezainteresiranost za druge, niski prag tolerancije frustracije, verbalna i fizička agresivnost, prkosno ponašanje (Wåhlstedt, Thorell i Bohlin, 2008; Barkley, 2000). Uz prethodne dvije potpore Sveučilišta izvršeno je terensko istraživanje. Ukupno je 140 učenika s ADHD-om, 65 tipičnih vršnjaka, polaznika viših razreda osnovne škole i 52 razrednika dalo procjnu vršnjačkog nasilja na dorađenom Upitniku o školskom nasilju UŠN-2014 (Žic Ralić, Cvitković, 2014) i na Upitniku školskog nasilja za razrednike (Žic Ralić, Cvitković, 2014). Utvrđene su razlike u procjenama doživljenog i počinjenog vršnjačkog nasilja između učenika s ADHD poremećajem i s njima izjednačenim tipičnim vršnjacima temeljem samoprocjene učenika i procjene njihovih razrednika; povezanosti između doživljenog i počinjenog vršnjačkog nasilja te između procjena učenika i razrednika; značaj različitih prediktora i medijatora za oba uzorka učenika temeljem procjena učenika i razrednika. Do sada su napisana četiri znanstvena rada (tri na engleskom jeziku) od kojih je jedan već objavljen. Održan je okrugli stol na kojem je hrvatska javnost upoznata s rezultatima istraživanja. Tom prilikom veliki broj stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola pokazalo je interes za rezultate i mogućnosti unapređenja rada kojima bi se smanjila učestalost vršnjačkog nasilja. Ova potpora omogućiti će prezentaciju rezultata istraživanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, čime će se doprinjeti podizanju međunarodne vidljivosti rezultata ovog istraživanja. Također, potpora će poduprijeti nastojanja za uspostavljanje suradnje s inozemnim istraživačima u ovom području.

Šifra projekta
ERF-2015-7

Poziv
Natječaj za potporu istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Zagrebu - Sveučilište u Zagrebu

Ukupan iznos financiranja projekta
27.980,00 HRK

Trajanje projekta
2015-09-01 - 2016-12-30

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (27.980,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anamarija Žic-Ralić (MBZ: 190332, CROSBI: 30240) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2015-09-01 - 2016-12-30]
Daniela Cvitković (MBZ: 273786, CROSBI: 22429) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-09-01 - 2016-12-30]
Snježana Sekušak Galešev (MBZ: 135794, CROSBI: 12350) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-09-01 - 2016-12-30]