Vanjska programska i financijska evaluacija projekata financiranih 2016. godine u skladu sa standardima kvalitete

Opis projekta
Opći cilj je unaprijediti razinu kvalitete projekata u području prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije (u daljnjem tekstu: Projekti). Opći cilj će se ostvariti putem vanjske programske i financijske evaluacije projekata na terenu te izrade elaborata o stanju kvalitete i smjernicama za unaprjeđenje kvalitete projekata prema standardima kvalitete i značajkama učinkovitih programa. Specifični ciljevi projekta jesu: Ø provesti vanjsku programsku i financijsku evaluaciju u svrhu provjere razine kvalitete provedbe i rezultata projekata financiranih od strane Ureda 2017. godine, Ø dati povratnu informaciju voditeljima i izvoditeljima projekata o rezultatima evaluacije s ciljem unaprjeđenja projekata za naredno provođenje, Ø unaprijediti razinu znanja i vještina u području razvoja, implementacije i evaluacije programa te standarda kvalitetnih i učinkovitih programa, te Ø unaprijediti razinu kvalitete projekata u skladu sa standardima kvalitete.

Šifra projekta
DOM_STRU_NOS_2017_VANJSKA 16

Poziv

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Komercijalna usluga

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Ukupan iznos financiranja projekta
49.900,00 HRK

Trajanje projekta
2017-10-01 - 2017-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (49.900,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Valentina Kranželić (MBZ: 244084, CROSBI: 26309) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2017-10-01 - 2017-12-31]
Martina Ferić (MBZ: 244062, CROSBI: 32137) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-10-01 - 2017-12-31]