Podrška službenicima zatvorskog sustava i probacije kroz superviziju

Opis projekta
Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju kapaciteta službenika zatvorskog sustava i probacije pružanjem podrške kroz superviziju. Specifični ciljevi su a) Povećanje kvalitete rada službenika zatvorskog sustava i probacije, b) Prevencija sagorijevanja, osnaživanje mehanizama nošenja sa stresom te podrška u suočavanju sa svakodnevnim izazovima na poslu, c) Podrška službenicima zatvorskog sustava u očuvanju mentalnog zdravlja službenika zatvorskog sustava i probacije. Projektnim aktivnostima će se osigurati: 1) poboljšanje kvalitete rada sa zatvorenicima i očuvanje kvalitete neposredne prakse (povećanje motivacije za rad, povećanje učinkovitosti, posebice tretmanskog osoblja) što rezultira osiguranjem kvalitetnije usluge korisnicima – počiniteljima kaznenih djela, 2) stručna pomoć i podrška u stjecanju te očuvanju profesionalnih kompetencija; 3) očuvanje mentalnog zdravlja, smanjenje stresa, prevenciju sagorijevanja i pružanje osjećaja rasterećenja i olakšanja, čime će se povećati napori tretmanskog osoblja u smjeru rehabilitacije zatvorenika te 4) mjerenje zadovoljstva poslom, stresa i sagorijevanja stručnjaka zatvorskog sustava i probacije te evaluacija učinaka projekta.

Šifra projekta
ERF_DOM_PART_2019_ZATVORSKI

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MPrav - Ministarstvo pravosuđa

Ukupan iznos financiranja projekta
11.000,00 HRK

Trajanje projekta
2019-05-21 - 2020-05-21

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner (11.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Tihana Novak (MBZ: 244051, CROSBI: 23186) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2019-05-21 - 2020-05-21]
Anita Jandrić Nišević (MBZ: 255360, CROSBI: 21165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-05-21 - 2020-05-21]