Umjetnost je i u tebi i u meni“ – znanstveno-stručni projekt osmišljavanja slobodnog vremena zatvorenika

Opis projekta
Smisleno provođenje slobodnog vremena za vrijeme izdržavanja kazne je iznimno značajan čimbenik uspješne resocijalizacije zatvorenika te je sastavni dio pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora. Očekuje se da će korisnici sudjelovanjem u projektu steći nova znanja i vještine koje im mogu pomoći pri usvajanju znanja i vještina za korištenje novih tehnika čime se potencijalno otvaraju mogućnosti novog radnog angažmana odnosno samozapošljavanja nakon isteka kazne zatvora. Populacija zatvorenika uključena u projekt nalazi se u vrlo visokom riziku od diskriminacije i socijalne isključenosti, a po isteku kazne uvelike im je smanjena mogućnost aktivnog participiranja u društvu. U projektu sudjeluju strukovni učitelji za radno terapijske aktivnosti u kaznenim tijelima u kojima se provode aktivnosti, oni će biti educirani za uvođenje novih umjetničko-zanatskih tehnika. Utjecaj projektnih aktivnosti bit će mjeren instrumentima za procjenu strategija suočavanja i adaptacije zatvorenika što će dati stručno i znanstveno utemeljeno bolje razumijevanje učinkovitosti pojedinačnog programa postupanja pri izvršenju kazne zatvora.

Šifra projekta
ERF_DOM_PART_2019_UMJETNOST

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MPrav - Ministarstvo pravosuđa

Ukupan iznos financiranja projekta
199.998,76 HRK

Trajanje projekta
2019-10-18 - 2020-10-17

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner (8.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anita Jandrić Nišević (MBZ: 255360, CROSBI: 21165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2019-10-18 - 2020-10-17]
Tihana Novak (MBZ: 244051, CROSBI: 23186) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-10-18 - 2020-10-17]