Istraživanje strukture i dinamike tržišta droga u Republici Hrvatskoj

Opis projekta
Projekt je imao za cilj utvrditi osobitosti strukture i dimanike tržišta droga u Republici Hrvatskoj te analizirati neke aspekte sekundarnog kriminaliteta na uzorku punoljetnih osuđenih ovisnika koji se nalaze na izdržavanju kazne u Kaznionici u Lepoglavi i Zatvoru u Zagrebu, na uzorku maloljetnika koji se nalaze u Odgojnom zavodu u Turopolju te na uzorku osoba osuđenih za prekršaje iz domene zlouporabe droga. Istraživanje je provedeno tijekom 2018. godine, a obuhvatilo je 156 počinitelja kaznenih djela osuđenih prema člancima 190. i 191. KZ-a, 39 maloljetnika te • 150 počinitelja prekršaja prema Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga na području PU Split, PU Zadar, PU Rijeka, PU Varaždin i PU Osijek. Podaci su prikupljani metodom anketnog upitnika i metodom intervjua u fokus grupama te analizirani kvantitativnom i kvalitativnom metodologijom. U kontekstu dobivenih podataka o strukturi i dinamici tržišta droga u RH, dobivenih iz različitih izvora, može se konstatirati potvrđenost pristupa kriminaliteta vezanog uz drogu koji podupire EMCDDA, a predstavljen je kroz tri modela: psihofarmakološki (uporaba droga vodi do kriminaliteta zbog psihofarmakološkog utjecaja droge na tijelo), ekonomski model (ovisnici se najčešće uključuju u kaznena djela protiv imovine čime osiguravaju sredstva za daljnju konzumaciju) te sistemski model koji podrazumijeva činjenje nasilnih delikata povezanih uz distribuciju droge.

Šifra projekta
ERF_DOM_NOS_2017_STRUKTURA

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

Ukupan iznos financiranja projekta
100.000,00 HRK

Trajanje projekta
2017-06-01 - 2017-12-30

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (100.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anita Jandrić Nišević (MBZ: 255360, CROSBI: 21165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2017-06-01 - 2017-12-30]
Dalibor Doležal (MBZ: 255371, CROSBI: 21168) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-06-01 - 2017-12-30]
Ivana Borić (MBZ: 273764, CROSBI: 1570) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-06-01 - 2017-12-30]
Martina Lotar Rihtarić (MBZ: 290943, CROSBI: 31661) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-06-01 - 2017-12-30]