PORTOS – znanstveno-stručni projekt tretmana ovisnika u zatvorskom sustavu

Opis projekta
Znanstveno-stručni projekt tretmana ovisnika o drogama u zatvorskom sustavu - PORTOs namijenjen je ovisnicima koji se nalaza na izdržavanju zatvorske kazne. radi se o strukturiranom psihosocijalnom programu utemeljenom na kognitivno-bihevioralnom pristupu i Teoriji kriminalnog i ovisničkog životnog stila.Cilj projekta je izraditi model tretmana ovisnika o drogama u zatvorskom sustavu (posebno za zatvore i kaznionice), educirati stručno osoblje zatvorskog i probacijskog sustava o primjeni programa te implementirati navedeni model u zatvorski sustav Republike Hrvatske. Projekt obuhvaća i znanstvenu evaluaciju uspješnosti programa PORTOs.

Šifra projekta
ERF_DOM_PART_2016_PORTOS

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MPrav - Ministarstvo pravosuđa

Ukupan iznos financiranja projekta
405.000,00 HRK

Trajanje projekta
2016-11-28 - 2019-10-28

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anita Jandrić Nišević (MBZ: 255360, CROSBI: 21165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2016-11-28 - 2019-10-28]
Tihana Novak (MBZ: 360195, CROSBI: 33980) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-04 - 2019-10-28]