Revitalizacija zatvorskog prostora umjetnošću- CreArt

Opis projekta
Važnost uređenja unutarnjeg prostora jedan je od bitnih elemenata koji utječe na psihosocijalno funkcioniranje pojedinca. Brojna svjetska istraživanja pokazala su povezanost između vrste interijera i smanjenja anksioznosti u penalnim ustanovama. Projekt je realiziran pod organizacijom Hrvatskog društva likovnih umjetnika, a za cilj je imao oplemeniti interijer Zatvora u Zagrebu na način da likovni umjetnici naprave nekoliko likovnih intervencija u interijeru navedenog prostora. Istraživačka komponenta projekta uključivala je ispitivanje zatvorenika i stručnih djelatnika Zatvora u Zagrebu o percepciji interijera zatvora prije i nakon provedenih likovnih intervencija, a podaci su dobiveni anketiranjem te obrađeni kvantitativnom analizom podataka. Kulturnoantropološki segment istraživanja proveden je metodom sudioničkog promatranja četiriju umjetničkih intervencija u Zatvoru u Zagrebu.

Šifra projekta
ERF_DOM_PART_2018_CREART

Poziv

Vrsta projekta
Umjetničko-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 CreArt - Network of Cities for Artistic Creation

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 HRK

Trajanje projekta
2018-01-08 - 2019-05-20

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner
Filozofski fakultet, Zagreb - Partner
Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb - Partner

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anita Jandrić Nišević (MBZ: 255360, CROSBI: 21165) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2018-01-08 - 2019-05-20]
Sanja Potkonjak (MBZ: 257314, CROSBI: 21576) - Filozofski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-01-08 - 2019-05-20]
Nevena Škrbić Alempijević (MBZ: 243476, CROSBI: 27859) - Filozofski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2018-01-08 - 2019-05-20]
Valentina Gulin Zrnić (MBZ: 219865, CROSBI: 16357) - Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2018-01-08 - 2019-05-20]
Sanja Đurin (MBZ: 292504, CROSBI: 18393) - Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb - Suradnik [2018-01-08 - 2019-05-20]