Podrška provođenju rane intervencije za obitelji djece s prirođenim ili rano stečenim oštećenjem sluha te podrške odraslim osobama sa stečenim oštećenjem sluha

Opis projekta
Ovaj stručni projekt bio je usmjeren na aktivnosti rane intervencije za obitelji djece s prirođenim ili rano stečenim oštećenjem sluha te na podršku odraslim osobama sa stečenim oštećenjem sluha u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Stručne aktivnosti koje su se od u vrijeme trajanja projekta obavljale bile su: a) individualna i grupna logopedska i psihološka podrška djeci s oštećenjem sluha i njihovim obiteljima, b) individualna i grupna logopedska i psihološka podrška odraslim novim korisnicima slušnih pomagala, c) aktivnosti usmjerene na edukaciju odraslih novih korisnika slušnih pomagala o komunikacijskim i psihosocijalnim pretpostavkama uspješne rehabilitacije, d) izrada instrumenata za ispitivanje individualnih potreba osoba sa stečenim oštećenjem sluha i njihova primjena te e) izrada edukativnih materijala za obitelji djece s prirođenim ili rano stečenim oštećenjem sluha.

Šifra projekta
DOM_STRU_PART_2015_SLUH_

Poziv

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
LiPS - Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Detalji financiranja
 Grad Zagreb - Grad Zagreb

Ukupan iznos financiranja projekta
40.000,00 HRK

Trajanje projekta
2015-07-23 - 2015-12-23

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner (40.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Luka Bonetti (MBZ: 256892, CROSBI: 20996) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2015-07-01 - 2015-12-31]
Iva Hrastinski (MBZ: 281820, CROSBI: 22614) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-07-01 - 2015-12-31]