Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu

Opis projekta
Program Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu temelji se na procjeni potreba i problema navedenim u Izvješću o stanju kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2014. godinu, na podatcima navedenim u strateškim dokumentima Republike Hrvatske, na recentnoj literaturi u području rehabilitacije i tretmana zatvorenika/maloljetnika, kao i na podatcima dobivenim provedbom i pilotiranjem programa Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina u zatvorski sustav RH tijekom 2015/2016. godine. Opći cilj programa jest: Pridonijeti u unapređenju i pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora Specifični ciljevi koji će biti ostvareni provedbom projektnih aktivnosti: 1. Pridonijeti širenju kapaciteta organizacija civilnoga društva i zatvorskog sustava za trajnu implementaciju programa Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina u zatvorski sustav RH 2. Razviti i uvježbati socijalne i socijalno-emocionalne vještine, te vještine asertivnosti i rješavanja problema kod zatvorenika putem primjene programa „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“

Akronim
TSV-JUS

Šifra projekta
DOM_STRU_PART_2014_JUS_TSV

Poziv

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MPrav - Ministarstvo pravosuđa

Ukupan iznos financiranja projekta
509.000,00 HRK

Trajanje projekta
2017-09-01 - 2019-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ivana Borić (MBZ: 273764, CROSBI: 1570) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-09-01 - 2019-12-31]
Valentina Kranželić (MBZ: 244084, CROSBI: 26309) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2017-09-01 - 2019-12-31]
Martina Ferić (MBZ: 244062, CROSBI: 32137) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-09-01 - 2019-12-31]