Edukacija državnih odvjetnika i stručnih suradnika izvanpravne struke u odvjetništvima u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela

Opis projekta
Cilj projekta je istražiti i analizirati edukacijske potrebe državnih odvjetnika za mladež i stručnih suradnika izvanpravne struke u državnim odvjetništvima, te im pružiti sustavnu i cjelovitu edukaciju s ciljem stjecanja širih psihosocijalnih znanja i vještina za kompetentan rad u području maloljetničke delinkvencije.

Šifra projekta
DOM_STRU_PART_2018_ODVJETNICI

Poziv

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Komercijalna usluga

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 Ured UNICEF-a za Hrvatsku

Ukupan iznos financiranja projekta
500.000,00 HRK

Trajanje projekta
2018-11-01 - 2020-09-30

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Partner (140.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Neven Ricijaš (MBZ: 273753, CROSBI: 25258) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2018-11-01 - 2020-09-30]
Dora Dodig Hundrić (MBZ: 314554, CROSBI: 33530) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-11-01 - 2020-09-30]
Anja Mirosavljević (MBZ: 317030, CROSBI: 26534) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-11-01 - 2020-09-30]