Interdisciplinarni pristup u razvoju jezično-kognitivnog modela disleksije kod odraslih

Opis projekta
Cilj je ovog projekta uspostaviti istraživački interdisciplinarni tim mladih znanstvenika s usmjerenih prema području poremećaja čitanju i pisanja koji će svojim različitim polaznim znanjima, kompetencijama i istraživačkim metodama, ali u konačnici u sinergiji opisati jezične i kognitivne mehanizme kod odraslih osoba s disleksijom. lz tog razloga ciljnu skupinu ovog projekta čine logoped i psiholog koji će primijeniti bihevioralne i neurokognitivne metode za opisivanje jezične obrade odraslih osoba s disleksijom.

Akronim
InterDYS

Šifra projekta
HR.3.2.01-0247

Poziv
Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 ESF - Europski socijalni fond

Ukupan iznos financiranja projekta
741.997,84 HRK

Trajanje projekta
2015-07-23 - 2016-10-22

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (741.997,84 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Jelena Kuvač Kraljević (MBZ: 244095, CROSBI: 22948) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2015-07-23 - 2016-10-22]
Mirta Zelenika Zeba (MBZ: 375315, CROSBI: 35579) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-07-23 - 2016-10-22]
Maja Kelić (MBZ: , CROSBI: ) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-07-23 - 2016-10-22]