Preduvjeti akademskog uspjeha: rano prepoznavanje jezičnih poteškoća

Opis projekta
Jezični razvoj djece s jezičnim teškoćama kasni te oni uvijek pokazuju ograničenja u obradi jezika, dok njihove kognitivne vještine i inteligencija ostaju neizmijenjeni. Ova skupina djece često ostaje neprepoznata i doživljavaju akademski neuspjeh; međutim, ako se pravovremeno identificiraju, osigura im se terapija te ih se kontinuirano podržava, mogu napredovati akademski zajedno sa svojim vršnjacima. Jezične teškoće, ako se ne prepozna i terapijski ne podržava, smanjuju akademska postignuća i, prema tome, ograničavaju radne mogućnosti i uzrokuju probleme u socijalnoj kompetenciji i socijalnoj integraciji u tinejdžerskoj dobi i kasnije. Socijalna kompetencija ključna je za emocionalnu stabilnost i samopoštovanje koji su važni za učinkovito učenje. To stvara začarani krug nezadovoljstva, prkosa i depresije što dovodi do viših stopa nezaposlenosti i psihijatrijskih poremećaja u odrasloj dobi. Opći cilj će biti postignut sljedećim specifičnim ciljevima: S1. podržati predškolske i školske ustanove u prepoznavanju djece s jezičnim teškoćama, posebno prije upisa u školu; S2. podići razinu jezične kompetencije u djece s jezičnim tešoćama i S3. olakšati socijalnu integraciju djece s jezičnim teškoćama.

Akronim
PAE

Šifra projekta
Europeaid/131319/M/ACT/HR 04/40

Poziv
Integration of disadvantaged groups in regular education system

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
IPA - Instrument pretpristupne pomoći

Ukupan iznos financiranja projekta
215.161,55 EUR

Trajanje projekta
2013-08-22 - 2015-02-21

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (215.161,55 EUR)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Jelena Kuvač Kraljević (MBZ: 244095, CROSBI: 22948) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2013-08-22 - 2015-02-21]
Gordana Hržica (MBZ: 273775, CROSBI: 22618) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2013-08-22 - 2015-02-21]
Lana Kologranić Belić (MBZ: , CROSBI: ) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2013-08-22 - 2015-02-21]
Nevena Padovan (MBZ: , CROSBI: ) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2013-08-22 - 2015-02-21]
Marina Olujić (MBZ: 357940, CROSBI: 33769) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2013-08-22 - 2015-02-21]