Jezični unos i socioekonomski čimbenici u istovremenom usvajanju dvaju jezika

Opis projekta
Glavni tema združenog projekta jest promatrati tijek jezičnog usvajanja u dvojezične djece iz Austrije koja govore hrvatski i njemački s fokusom na dvojezičnu upotrebu i imajući na umu jak utjecaj ulaznog jezika i socioekonomskih čimbenika na jezični razvoj. Jezično usvajanje austrijskog njemačkog i hrvatskog u jednojezične djece služi kao polazište za proučavanje dvojezičnog razvoja. Proučavanje usvajanja dvaju jezika, te svih čimbenika koji na njega utječu, ima izravnu primjenu ne samo na naše znanje o osobitostima jezičnog usvajanja, već i za definiciju miljokaza dvojezičnog razvoja (različitih od jednojezičnih), koji su preduvjet za uspješnu procjenu jezičnog znanja. Nadalje, takve spoznaje imaju izravan utjecaj na obrazovne politike te oblikovanje prikladne podrška i poduke djeci kojoj je potrebna pomoć pri uklapanju u jednojezične obrazovne programe ili za oblikovanje prikladnih dvojezičnih programa.

Šifra projekta
ERF_INT_ NOS_2018_INPUT

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZO - Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ukupan iznos financiranja projekta
48.986,00 HRK

Trajanje projekta
2018-01-01 - 2019-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (48.986,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Gordana Hržica (MBZ: 273775, CROSBI: 22618) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2018-01-01 - 2019-12-31]
Melita Kovačević (MBZ: 158340, CROSBI: 13273) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-01-01 - 2019-12-31]
Marijan Palmović (MBZ: 173142, CROSBI: 13866) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-01-01 - 2019-12-31]
Ana Matić (MBZ: 356452, CROSBI: 33628) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-01-01 - 2019-12-31]