Gestalt pristup u savjetovanju studenata

Opis projekta
Savjetovanje studenata provodi se u kabinetu za psihoterapiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Jedan od pristupa u radu je temeljen na Gestalt psihoterapiji. Napravljena je studija slučaja savjetovanja koja je prikazana na međunarodnoj konferenciji na temu savjetovanja u visokom školstvu.

Šifra projekta
ERF-2019-6

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Zagrebu - Sveučilište u Zagrebu

Ukupan iznos financiranja projekta
3.780,00 HRK

Trajanje projekta
2019-10-19 - 2019-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (3.780,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ana Wagner Jakab (MBZ: 252465, CROSBI: 29822) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2019-10-19 - 2019-12-31]