Participativna dijagnoza za provedbu istraživanja zlouporabe sredstava ovisnosti kod romskih zajednica u Hrvatskoj

Opis projekta
Svrha ovog istraživanja je kreiranje preporuka za izradu nacrta glavnog istraživanja na temu zlouporabe sredstava ovisnosti romskih zajednica u RH planiranog za 2019./2020. s ciljem ponude kulturalno specifičnih adekvatnih strategija kao i prevencijskih i tretmanskih politika i intervencija u ovom području i s tom specifičnom populacijom. Iz navedenog slijede i istraživački ciljevi: 1. Identificiranje ključnih problema i potreba romskih zajednica u odnosu na zlouporabu sredstava ovisnosti u Međimurskoj županiji i Gradu Zagrebu. 2. Definiranje metodologije provedbe glavnog istraživanja naziva ,,Zlouporabe sredstava ovisnosti kod romskih zajednica u Hrvatskoj" u odnosu na ciljeve, uzorak, sudionike i metode provedbe planiranog u idućoj projektnoj fazi, odnosno za 2019. ili 2020. godinu.

Šifra projekta
DOM_STRU_NOS_2018_ROMSKI

Poziv

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Ukupan iznos financiranja projekta
50.000,00 HRK

Trajanje projekta
2018-01-01 - 2018-12-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (50.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anja Mirosavljević (MBZ: 317030, CROSBI: 26534) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2001-01-20 - 2031-12-20]
Ivana Borić (MBZ: 273764, CROSBI: 1570) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2001-01-20 - 2031-12-20]