Unaprjeđenje standarda procjene problema u ponašanju djece i mladih u domovima za odgoj u Hrvatskoj

Opis projekta
Glavni cilj projekta je standardizirati i ujednačiti postupak procjene potreba, rizika i snaga djece i mladih u riziku / s problemima u ponašanju u odgojnim ustanovama u Hrvatskoj, poboljšati kvalitetu postojećeg pristupa procjeni potreba djece na temelju suvremenih standarda osiguranja kvalitete ( multidisciplinarni pristup, praksa zasnovana na dokazima, participacija djece / korisnika, orijentacija na potrebe, snage i resurse pojedinca i zajednice). Specifični ciljevi su: 1. Provesti terensku analizu trenutne prakse provedbe procjene potreba djece i mladih s problemima u ponašanju. 2. Analizirati rezultate terenskog istraživanja s ključnim dionicima i stručnjacima 3. Kreirati standarde kvalitete provedbe procesa procjene potreba 4. Pripremiti završno izvješće i objaviti priručnik s preporukama i koracima koje je potrebno poduzeti kako bi se poboljšali standardi procjene potreba djece u riziku / ili s problemima u ponašanju.

Šifra projekta
DOM_STRU_NOS_2015_STANDARD

Poziv
Unicef Ured za Hrvatsku

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 HRK

Trajanje projekta
2015-01-01 - 2017-01-31

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anja Mirosavljević (MBZ: 317030, CROSBI: 26534) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2001-01-20 - 2001-01-20]
Ivana Borić (MBZ: 273764, CROSBI: 1570) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2001-01-20 - 2001-01-20]
Nivex Koller-Trbović (MBZ: 135803, CROSBI: 12328) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2001-01-20 - 2001-01-20]