Edukacijsko-rehabilitacijska podrška djeci s odstupanjima u psihomotoričkom razvoju i njihovim obiteljima

Opis projekta
Djeca s neurorazvojnim čimbenicima rizika ili odstupanjima u psihomotoričkom razvoju i njihove obitelji trebaju kontinuiranu podršku. Kvalitetna, stručna i pravovremena pomoć i podrška obiteljima djeteta s razvojnim teškoćama ima pozitivan učinak na dijete, obitelj, ali i okolinu. Time se omogućava postizanje optimalnog razvoja djeteta te poticanje što veće samostalnosti kako bi se moglo uključiti u prikladne sustave obrazovanja i maksimalno iskoristiti sve potencijale koje ima. Provedbom projekta postignuti su pozitivni učinci na dijete i obitelj. Pozitivni učinci na dijete: poticanje psihomotoričkog i cjelokupnog razvoja djeteta; prevencija utjecaja prisutnih neurorazvojnih čimbenika na razvoj djeteta korištenjem primjerene i pravodobne stimulacije te interakcije djeteta i njegove okoline od najranije dobi; terapeutski učinci za djecu kod koje su prisutne razvojne teškoće; smanjenje mogućih popratnih utjecaja uzrokovanih djetetovim ponašanjem kao što su nefunkcionalna, neprihvatljiva ponašanja, koja mogu negativno utjecati na obitelj u cjelini ili razvijanje očekivane razine samostalnosti djeteta. Pozitivni učinci na roditelje i obitelj: poticanje dobre interakcije roditelj - dijete, stvaranje uravnoteženog emocionalnog odnosa; informiranost roditelja o dijagnozi, uzrocima razvojnih teškoća, o tipičnom razvoju djeteta te o načinima stimulacije razvoja djeteta; podrška braći i sestrama djeteta s razvojnim teškoćama; podrška u prilagodbi obitelji kao sustava (bake, djedovi, ...) situaciji odgoja djeteta s razvojnim teškoćama ; savjetovanje o adekvatnim uslugama vrtića, adekvatnim materijalima za rad s djetetom, prilagodbom prostora, dostupnim pravima.

Šifra projekta
DOM_STRU_PART_2015_PODRSKA

Poziv
Financijska potpora za programe/projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom financirani iz Proračuna Grada Zagreba u 2015.

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
LiPS - Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Detalji financiranja
 Grad Zagreb - Grad Zagreb

Ukupan iznos financiranja projekta
10.000,00 HRK

Trajanje projekta
2015-02-02 - 2015-12-21

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (10.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Renata Pinjatela (MBZ: 257134, CROSBI: 24733) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2015-02-02 - 2015-12-21]