Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i učenike s poremećajem iz autističnog spektra (PAS) i deficitom pažnje i hiperaktivnim poremećajem (ADHD)

Opis projekta
Istraživanje je potaknuto nedostatkom pouzdanih podataka o kvaliteti uključivanja djece i mladih s poremećajima iz autističnog spektra i deficitom pažnje/ hiperaktivnim poremećajem u sve tri razine odgojnoobrazovnog sustava (predškolski, osnovnoškolski, srednjoškolski) u Republici Hrvatskoj. Do sada su provedena parcijalna istraživanja prema kojima su ove ranjive skupine još uvijek u velikoj mjeri u poziciji isključenosti (iako su formalno u redovnim oblicima odgoja i obrazovanja) i nedostaje im primjerena podrška. Provođenjem projektnih aktivnosti dobili smo podatke o relativnom broju integrirane djece i učenika s poremećajima iz autističnog spektra i deficitom pažnje/ hiperaktivnim poremećajem, te o modelima i kvaliteti njihovog uključivanja.

Šifra projekta
IPA 4.1.2.2.02.01.c39 (Integracija)

Poziv
IPA IV: Razvoj ljudskih potencijala Integracija grupa u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav/ Integration of disadvantaged groups in regular educational system

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Ukupan iznos financiranja projekta
141.369,60 EUR

Trajanje projekta
2013-08-21 - 2015-02-20

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (117.083,54 EUR)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Snježana Sekušak Galešev (MBZ: 135794, CROSBI: 12350) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2013-08-21 - 2015-02-20]
Jasmina Frey Škrinjar (MBZ: 42530, CROSBI: 21077) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [2013-08-21 - 2015-02-20]